Jozef Dauwe jozefdauwe.be

Milieu- en natuurbeleid

Artikels

Kalkense Meersen Donkmeer

De gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen bundelen samen, met het Regionaal Landschap Schelde Durme, krachten en werken samen om de Kalkense Meersen Donkmeer te ontwikkelen tot één gebied.
Er werd dan ook een charter ondertekend door 16 organisaties om de komende jaren de handen in elkaar te slaan en om alle partners te ondersteunen bij het bereiken van de doelstelling
Met deze samenwerking erkennen de gemeenten het belang van de Kalkense Meersen Donkmeer voor hun inwoners als plaats voor ruimte en rust, als plaats om te genieten van wat de natuur te bieden heeft.
Een intentieverklaring om verder te werken aan een beleefbaar, waardevol en uniek gebied in het spoor van de Schelde: Kalkense Meersen Donkmeer.

Officiële raamondertekening Strategisch Openruimteproject Moervaart.

De raamovereenkomst werd op vrijdag 25 mei 2018 ondertekend in het Molencentrum (Mola), aan de rand van het Provinciaal Domein Puyenbroeck, door alle partners, zoals de Vlaamse Overheid (bevoegde minister Joke Schauvliege), North Sea Port, de gemeenten, de Boerenbond, de Provincie, en Natuurpunt. De ideale locatie want het domein ligt immers middenin de Moervaartvallei.
Er wordt hiervoor gespreid over een periode van 24 jaar twintig miljoen euro uitgetrokken om langs de Moervaart in Mendonk, Wachtebeke, Moerbeke tot in Stekene gronden aan te kopen om die in de toekomst in te richten als natuurgebied én het vrijwaren van een aantal gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei.
Om dit te realiseren, zal er met landbouwers onderhandeld worden om via grondenruil het landschap beter te ordenen en zo grotere aaneengesloten natuurzones aan te leggen.
Er zal veel aandacht worden geschonken aan de uitbouw van toerisme, recreatie, natuur, landbouw, water en zelfs erfgoed. Op die manier zullen zullen vergeten erfgoedelementen zoals de Baudelohoeve of de oude hefbrug van de suikerfabriek in Moerbeke in ere kunnen worden hersteld.
Met deze raamovereenkomst engageert de provincie zich alleen al voor 60 ha bijkomende natuur, een investering van 1.912.889 euro.

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw – Algemene Ledenvergadering te Lembeke.

Op zaterdag 24 maart 2018 kwamen 120 leden en sympathisanten samen naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord.
Het grote aantal aanwezigen weerspiegelde de interesse voor het mooie en gevarieerde programma dat door de bosgroep werd aangeboden.
Opnieuw zette de bosgroep heel wat mooi werk neer in 2017. De provincie is hier zeer tevreden mee en is dan ook blij om te kunnen samenwerken met de boseigenaars via de bosgroepen.
Na het officieel gedeelte, waren er boeiende activiteiten voorzien : 2 gegidste wandelingen, een lezing, een museumbezoek of een workshop van Inverde. Keuze voor elk wat wils dus.
Natuurlijk was er tussendoor ook nog wat tijd om met mekaar ervaringen uit te wisselen. Want ook daarvoor is deze ledendag uiteraard bedoeld!

300.000 euro om van Rivierpark Scheldevallei een toeristische topper te maken

Zowat 36 Vlaamse, provinciale, regionale, gemeentelijke en private partners gaven op maandag 29 januari 2018 groen licht voor het project om van het enorme gebied aan de rand van de Schelde een toeristische trekpleister maken.

Het Rivierpark bestaat uit zes grote deelgebieden: de Polders van Kruibeke, de Durmevallei, de Kalkense Meersen en het Donkmeer, Klein-Brabant, Dendermonde en omgeving en de Rupelstreek. “

Het project moet de omgeving rond het Dendermondse Baasrode omvormen tot een combinatie van natuurgebied met toeristische- en landbouwtroeven.
Zulke ambities vereisen een duurzame en gedeelde visie, aldus Gedeputeerde Jozef Dauwe. Hij legde uit dat dit er na een jaar van intensief overleg is gekomen.
Met de goedkeuring als strategisch project en een subsidie van 300.000 euro ondersteunt minister Joke Schauvliege de doelstellingen van de 36 'Schelde Sterk Merk'-partners.
De ondertekening van het oprichtingscharter van 'Rivierpark Scheldevallei' is een mijlpaal binnen het strategische project 'Schelde Sterk Merk', dat in de schoot van Regionaal Landschap Schelde-Durme inzet op de leef- en beleefbaarheid van de Scheldevallei. Dankzij het Sigmaplan, waarmee de Vlaamse Overheid overstromingsgevaar wil indijken, komt er 40 km2 natuurgebied bij.
In het Rivierpark Scheldevallei mikken we op de perfecte synergie tussen toerisme, waterveiligheid, natuur en landbouw”, voegde Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts aan toe. Het Rivierpark wordt in 2020 aan het grote publiek voorgesteld. Tegen 2030 moet het park zijn troeven volledig ontplooid hebben.

60 miljoen kilo afval per boot

Bij het afleveren van een nieuwe vergunning in 2012 door de Provincie Oost-Vlaanderen werd de voorwaarde opgelegd aan het afvalwerkend bedrijf “Indaver “dat het bedrijf alternatieve transportmogelijkheden moest onderzoeken en invoeren. Indaver zal jaarlijks 60.000 ton huisvuil uit Vlaams-Brabant via binnenschip naar de loskade van Katoen Natie vervoeren. Hierdoor zullen er per jaar 2400 ritjes met vrachtwagens worden uitgespaard op de overbelaste snelwegen.
We streven met de provincie hoge ambities na en willen de CO2 –uitstoot drastisch doen dalen tot we klimaatneutraal zijn, aldus gedeputeerde Jozef Dauwe.
Burgers en gemeenten moeten hun steentje bijdragen, alsook bedrijven.

Opening Windmolenpark te Lokeren

Op 6 juli 2017 werd het windpark van Storm in Lokeren (Heiende) feestelijk ingehuldigd.
Een 50-tal coöperanten kwamen mee vieren naast heel wat politiek verantwoordelijken zoals Vlaams Minister Bart Tommeleinen, Gouverneur Jan Briers en Provinciaal Gedeputeerde Jozef Dauwe.
Het windpark met 4 turbines produceert per turbine 2.3 MW uur wat overeenkomt met het stroomverbruik van 5.500 gezinnen.
Dit project van STORM past alvast in het ruimtelijke beleid van de provincie.
Gedeputeerde Jozef Dauwe gaf toelichting bij het windplan van de provincie dat gemeenten en initiatiefnemers rond de tafel brengt en zo de provincie op de windkaart zet.
De provincie Oost-Vlaanderen koos er expliciet voor om de inplanting van windturbines ruimtelijk aan te sturen. Tien jaar geleden startte de provincie met de opmaak van een ruimtelijk beleidskader voor grootschalige windturbines - een eerste stap in wat is uitgegroeid tot een windbeleid dat zijn gelijke in Vlaanderen niet kent. Basis is dat windturbines er moeten komen, maar dat er plaatsen zijn die daarvoor geschikt zijn, en plaatsen die daarvoor niet geschikt zijn.
Minister Tommelein heeft een oproep gelanceerd naar de Provincies toe om een engagement aan te gaan naar aantallen windturbines tegen 2020. Oost-Vlaanderen heeft daar een sterk gevolg aan geven: samen met de havens, 100 bijkomende windturbines tegen 2020.
De provincie neemt in deze een Regisseursrol op ; Oost-Vlaanderen blijft maximaal inzetten op het faciliteren van windturbinetrajecten en heeft alle betrokken actoren meegenomen in een intens communicatietraject.
De ervaringen die de Provincie Oost-Vlaanderen de afgelopen jaren hebben opgedaan bij de begeleiding van de windlandschappen Eeklo-Maldegem en E40 tussen Aalter en Aalst, bundelde Oost-Vlaanderen Energielandschap in een TOOLKIT
en wordt duidelijk geraadpleegd bij de opmaak van de ‘Windgids: ‘Praktisch naar succesvolle projecten’ – opgemaakt onder impuls van minister Tommelein.
Gedeputeerde Jozef Dauwe sloot af met de woorden ; "niet we gaan aan de slag, maar we blijven aan de slag".
Oost-Vlaanderen gaat de volle (wind)kracht vooruit !

Bosplantactie

Op maandag 27 maart werden in Oost-Vlaanderen op 4 locaties bomen geplant door Lions vrijwilligers in samenwerking met de bosgroepen nl. in Zwalm, Ninove, Hamme en in Zomergem/Ursel, een actie n.a.v. hun honderdjarig bestaan. Daardoor zal Oost-Vlaanderen ineens meer dan 10.000 bomen rijker zijn!
De bosgroepen zijn verenigingen van en voor boseigenaars en zijn actief in gans Vlaanderen. Met de financiële steun van minister Schauvliege, van de provincie en van het ANB, helpen ze private boseigenaars om hun bossen goed te beheren.
In Zomergem was Gedeputeerde J. Dauwe, voorzitter van de Bosgroep, samen met minister Schauvliege te gast bij een private boseigenaar nl. de familie Bal.
Het bos dat hier vandaag wordt aangeplant is 2,5 ha groot.
Geen betere manier om bij te dragen aan een gezonde en groene leefomgeving.

Vlaamse provincies en Agentschap voor Natuur en Bos ondertekenen samenwerkingsovereenkomst over projectfinanciering Bosgroepen en Regionale Landschappen

Op maandag 20 maart 2017 werd in het provinciaal domein Gentbos een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Minister Joke Schauvliege en de gedeputeerden van alle Vlaamse Provincies met het Agentschap voor Natuur en Bos over de projectfinanciering van Bosgroepen en Regionale Landschappen.
De bosgroepen en regionale landschappen zijn de ideale actor om draagvlak te crëeren voor natuur en landschap en te komen tot concrete realisaties.
De minister stelt voor deze projecten de komende drie jaar (2017-2019) een budget van 4,1 miljoen EURO of 1 365 000 Euro per jaar, ter beschikking. Voor Oost-Vlaanderen betekent dit per jaar een bedrag van 223 849 Euro.
Voor de provincie Oost-Vlaanderen was gedeputeerde Jozef Dauwe aanwezig.

Plattelandspret - klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Provincie wil klimaatgezond Oost-Vlaanderen tegen 2050

Een klimaatneutrale provincie tegen 2050 is mogelijk, maar dan moeten de handen in elkaar geslagen worden. De ondertekening van een "Klimaatengagement", door zowel het provinciebestuur, steden/gemeenten, scholen, bedrijven en inwoners, is een eerste stap om die doelstelling te halen.
"Het plan geeft aan hoe de provincie in de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen zal terugdringen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn", zeggen gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) en Peter Hertog (sp.a). "Daarnaast bevat het plan ook acties om de negatieve effecten van de klimaatwijziging in Oost-Vlaanderen maximaal te temperen."
De Provincie Oost-Vlaanderen keurde op 2 september 2015 het provinciaal klimaatplan goed. Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor milieu, is zeer tevreden: “dit is een stap in de goede richting. Om de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering te beperken, zijn nieuwe maatregelen nodig, zowel op internationaal als op lokaal niveau. We zullen anders moeten wonen, werken, consumeren en ontspannen. De Provincie wil hierin een actieve voortrekker zijn”

Klimaatplan met 5 speerpunten
Het klimaatplan geeft aan hoe de Provincie Oost-Vlaanderen in de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen zal terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal kan zijn. Daarnaast bevat het plan ook acties om de negatieve effecten van de klimaatwijziging in Oost-Vlaanderen – zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit – maximaal te temperen. De Provincie zet in op vijf speerpunten om de klimaatdoelstellingen te halen:
• groene energie van eigen bodem,
• klimaatbewuste en aangename woonomgevingen,
• klimaatbestendige, blauw-groene landschappen,
• minder vervuilende kilometers,
• een klimaat-innovatieve economie.

Deputé Dauwe leert Oost-Vlamingen duurzaam bouwen en wonen

Parkbos verwelkomt eerste bezoekers

EERSTE VAN VIER TOEGANGSPOORTEN TOT 1.200 HECTARE GROOT NATUURGEBIED OFFICIEEL GEOPEND

Parkbos verwelkomt eerste bezoekers

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en gedeputeerde voor Cultuur en Leefmilîeu Jozef Dauwe kloppen met een laatste hamerslag de toegangspoort van het Parkbos open.- WN


Het Parkbos, de giga-groenpool in het zuiden van Gent, is officieel geopend. De eerste boskern Grand Noble en de geliiknamige toegangspoort zijn klaar en ingehuldigd. Een belangrijke stap, benadrukken alle betrokkenen, al is er nog werk. Pas in 2020 zijn de 1.200 hectare bos-, park- en natuurgebied helemaal klaar.

Bron :http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-lebbeke/parkbos-verwelkomt-eerste-bezoekers-a2069639/

Ondertekening van de vernieuwde samenwerking 'Landschap van Erembald tot Kravaalbos'

De Provincie Oost-Vlaanderen hernieuwde op 30 juni 2014, samen met de Provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten Aalst, Affligem, Asse en Opwijk haar samenwerkingsovereenkomst in het project 'Landschap van Erembald tot Kravaalbos', met als doel de landschappelijke kwaliteit te bevorderen en het versterken van het Landschap van Erembald tot Kravaalbos.

De betrokken gemeente- en provinciebesturen zetten een eigen vervolg op touw, na de afgelopen fase als strategisch project, ondersteund door Vlaanderen.

Tijdens de afgelopen projectperiode werd een visieschets ontwikkeld en werden acties gerealiseerd en opgestart.
Deze bieden nog heel wat kansen voor verdere realisaties", vervolgt gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor milieu en voorzitter van het Regionaal Landschap Schelde-Durme.
"Het project 'Gestroomlijnd Landschap Molenbeek-Graadbeek' dat door Provincie Oost-Vlaanderen wordt getrokken, is alvast een belangrijk deelproject dat natuurverbinding via waterlopen realiseert tussen het Kravaalbos en de Dendervallei, en dit in samenwerking met diverse partners uit de streek."

Andere intitiatieven zijn o.a. het meer uitbouwen van een toeristisch-recreatief netwerk van uitgewerkte routes en poortlocaties met een hoge belevingswaarde, de gerichte promotie van landschapselementen en pro-actieve inzet van beschikbare subsidiekanalen, realisatie van duurzaam bosbeheer in kader van het uitgebreid bosbeheerplan Erembald-Kravaalbos, opwaardering van waardevolle bronbossen, een bronbossenwandelroute en publieksmomenten rond de diverse thema’s en realisaties.

In dit provinciegrensoverschrijdend project met diverse partners neemt de Oost-Vlaamse gouverneur de voorzittersrol op als neutrale regisseur en bruggenbouwer.

De samenwerking voor dit vervolgproject krijgt formeel vorm via een nieuwe overeenkomst tussen de projectpartners. De partners in de Stuurgroep zijn Provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, stad Aalst, gemeenten Opwijk, Asse en Affligem en de Regionale Landschappen Schelde-Durme, Groene Corridor en Pajottenland & Zennevallei. De overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar en kan na een positieve evaluatie verlengd worden tot 5 jaar.

Het projectgebied is gelegen in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant op grondgebied van de gemeenten Aalst, Affligem, Asse en Opwijk.

Provincie Oost-Vlaanderen en Eandis slaan handen in elkaar om gemeentelijk klimaatbeleid te ondersteunen

foto's Karolien Vanderhulst - Stad Aalst
De Provincie Oost-Vlaanderen en het distributienetbedrijf Eandis willen samen steden en gemeenten actief ondersteunen bij het terugdringen van de CO2 uitstoot en de opmaak van energieactieplannen. Beiden hebben immers heel wat kennis in huis. Bovendien ziet de provincie de gemeenten als belangrijke partner om haar eigen klimaatdoelstellingen te behalen.

Minstens 20% minder CO2 in 2020
De Provincie en Eandis willen zo veel mogelijk Oost-Vlaamse steden en gemeenten over de streep trekken om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Gemeenten die dat doen engageren zich om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen en minstens 20% minder CO2 uit te stoten op hun grondgebied in 2020. Als eerste stap moeten deze gemeenten de huidige uitstoot per sector in kaart brengen en een actieplan uitwerken met energie-efficiënte maatregelen. Momenteel zijn Aalst, Dendermonde, Gent, Kruibeke, Lierde en Sint-Niklaas al op de kar gesprongen.

Een duw in de rug
De Provincie Oost-Vlaanderen is officieel erkend als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant. De Provincie zal gemeenten regelmatig samenbrengen, opleidingen organiseren en ervaringen uitwisselen.
Oost-Vlaanderen klimaatneutraal
"Oost-Vlaanderen wil een klimaatneutrale provincie zijn tegen 2050", zegt gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor milieu. "Daarom zijn we gestart met de opmaak van een klimaatplan en nemen we maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken."

In een klimaatneutrale provincie is de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. De Provincie bracht in een klimaateffectschetsboek de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering in Oost-Vlaanderen in beeld. In een volgende stap wordt de CO2-uitstoot op het grondgebied berekend per sector. Op basis van deze nulmeting stelt de Provincie een klimaatplan op. Het klimaatplan bevat enerzijds maatregelen om de uitstoot aan broeikasgassen te beperken en anderzijds noodzakelijke aanpassingen aan het wijzigende klimaat.

Herstel trage wegen tot fiets- en wandelpad

Het gemeentebestuur van Hamme en het Regionaal Landschap Schelde-Durme werken samen aan de uitbouw van een netwerk van trage wegen in Zogge en Sint-Anna'

"Trage wegen zijn verbindingswegen waarlangs fietsers, wandelaars en landbouwers op een veilige en aangename manier naar het werk, de school of de buurtwinkel kunnen gaan", zegt schepen van Milieu Tom Waterschoot (Open Vld). Eerder werden de trage wegen in het centrum van Hamme en in Moerzeke
in kaart gebracht. Nu is het de beurt aan zogge en Sint-Anna, "In zogge en in Sint-Anna zijn er heel wat trage wegen", weet Katrijn Loosveld van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. "Maar sommige wegen liggen er verwaarloosd bij, andere zijn zelfs afgesloten." Bestaande en verdwenen voetwegen werden al in kaart gebracht. Ze kregen elk een nummer met een beschrijving. Uit die eerste inventarls blijkt dat er in Zogge en Sint-Anna 24 trage wegen in aanmerking komen voor herstel tot een volwaardige fiets- en wandelverbindìng' Nog tot 1 maart kunnen mensen de ingevulde vragenlijst bezorgen bij de mìlieudienst van de gemeente. "Bij het in kaart brengen van de trage wegen wordt er rekening gehouden met die vragenlijsten. Hoe meer er ingevuld terugkomen, hoe beter de kaart strookt met het werkelijke gebruik van de wegen", zegt Waterschoot. Op donderdag 27 maart wordt het resultaät opnieuw besproken met de bewoners. Het is ook de bedoeling om op zoek te gaan naar de oorspronkelijke namen van de trage wegen om zo de naam opnieuw meer bekendheid te geven. Meer info over de trage wegen is te verkrijgen op de
milieudienst. (KDBB)
Bron : Het Laatste Nieuws - 03-01-2014

Landschap promoten

AALST - Na veel getwijfel heeft Aalst het lidmaatschap aangevraagd van het in Dendermonde gevestigde Regionaal Landschap Schelde-Durme.Een onder provinciale controle werkende vzw.
Gedeputeerde voor Leefmilieu Jozef Dauwe: "Het idee is dat alle lokale besturen ¡n onze provincie toetreden tot een van de drie in Oost-Vlaanderen actieve vzw's.
Aalst kon kiezen voor de vzw van de Vlaamse Ardennen maar koos voor Schelde-Durme.
"Regionale landschappen werken rond de bescherming van het platteland en werken daarbij nauw samen met de landbouwers en groepen die er actief zijn, zoals natuurverenigingen. Wat voor zover geweten ook vlot verloopt. Zo zijn ze actief rond het uitbouwen van een netwerk van trage wegen en de bescherming van fauna en flora.

Iwein De Coninck, Aalsterse schepen voor Leefmilieu ziet hier een plus voor de stad: "We werken nu al rond plattelandsontwikkeling met de buurgemeenten als Asse en Opw¡jk rond o.m. het Kravaalbos. In overleg met hen zijn wij dan in gesprek geraakt met het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Zij hebben veel kennis rond plattelandsontwikkeling en die kan ons van pas komen. De keuze voor die vzw heeft deels te maken met het feit dat deze qua leden overlapt met Toerisme Scheldeland waarvan wij ook lid zijn. Verder is geen van onze buren aangesloten bij de vzw voor de Vlaamse Ardennen. Onze keuze is dus logisch." De zaak moet nog op de gemeenteraad komen en in februari goedgekeurd worden door de algemene vergadering van de vzw.
Bron : De Zondag -12-01-2014

Inhuldiging wandelpad door Gedeputeerde J. Dauwe

De trage weg die de wijk Avermaat in Zele verbindt met Berlare Broek werd op zondag 20 oktober jl. feestelijk ingehuldigd door Gedeputeerde J. Dauwe, voorzitter van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme, werkte samen met het gemeentebestuur van Zele om deze weg aan te leggen. Op het programma stonden tal van activiteiten, die veel sportievelingen op de been brachten. De trage weg is een veilig alternatief om van Zele naar Berlare te wandelen en/of te fietsen, zo klonk het bij de Zelenaren.

Op voorstel van Gedeputeerde J. Dauwe maakt de provincie in 48 Oost-Vlaamse Gemeenten gratis bouwadvies mogelijk

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen wil bouwadvies toegankelijk maken voor alle Oost-Vlamingen. In 48 van de 65 gemeenten kunnen inwoners nu volledig gratis bouwadvies krijgen. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeenten. Wie een bouwadvies boekt vóór 5 oktober, krijgt bovendien een gratis toegangskaart voor de bisbeurs.

Wat is bouwadvies?
Bouwadvies is een gesprek op maat over de eigen bouw- of verbouwplannen. Professionele, onafhankelijke adviseurs overlopen de mogelijkheden en geven heldere en duidelijke informatie. Een bouwadvies behandelt onderwerpen als:
• een goede oriëntatie van je huis
• isoleren en ventileren
• energiezuinig verwarmen
• hemelwater gebruiken
• gezonde materialen
• toegankelijkheid
• zonne-energie
• …

Bouwadvies rendeert het meest in een zo vroeg mogelijke fase. Dan kunnen de diverse aspecten van duurzaam bouwen gemakkelijk worden opgenomen in het plan. Duurzaam bouwen hoeft ook niet duur te zijn, integendeel. Zo zal een bewuste oriëntatie van de woning zonder meerkost heel wat passieve zonne-energie opleveren. Het advies wordt gegeven door deskundigen van de MilieuAdviesWinkel.

Waarom deze campagne?
Bouwadvies is een zeer effectief instrument om bouwprojecten meer energiezuinig en milieuvriendelijk te maken. De beslissingen tijdens de (ver)bouwfase hebben immers een impact op lange termijn. Duurzaam bouwadvies is nuttig voor iedereen die wil bouwen of verbouwen en daarom gaat de Provincie voluit voor dit project

Internationale dag van de biodiversiteit

Alle gemeenten van de Vlaamse Ardennen ondertekenden op woensdag 22 mei 2013, de Internationale Dag van de Biodiversiteit, de Belgische gedragscode rond invasieve planten. Ze doen dit onder impuls van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Hiermee engageren de gemeenten zich om de verspreiding van uitheemse invasieve plantensoorten tegen te gaan en zo de eigen biodiversiteit te versterken.
De gedragscode invasieve planten in België kadert in het Europese LIFE-project AlterIAS, een project dat de professionele groensector en het brede publiek wil sensibiliseren over deze problematiek. De gedragscode is een vrijwillig instrument om de introductie van invasieve planten in parken, tuinen, groene ruimtes, langs wegen,… te beperken.

De gedragscode werd door de Voorzitter, Gedeputeerde J. Dauwe, overhandigd aan de 16 gemeenten.

Uitreiken Milieucharters 2012 in PAC het Zuid op donderdag 7 juni 2012

De zorg voor het milieu is voor tal van bedrijven al langer geen slogan meer.
Sommige ondernemingen doen zelfs beter dan wat de regelgeving voorschrijft. Zij nemen deel aan het project “ Milieucharter” . Net zoals vorig jaar ontvangen niet minder dan 52 Oost-Vlaamse ondernemingen vandaag het Milieucharter Oost-Vlaanderen, zijnde de officiële erkenning voor hun bijzondere milieuprestaties in 2011!1°

Milieucharter 2012

FABRIKANT RECYCLEERT AFVAL VAN OUDE TAPIJTEN

Desso, de fabrikant van tapijt en kunstgrasvelden uit Sint-Gillis-Dendermonde, heeft gisteren het Milieucharter Oost-Vlaanderen gekregen. Het is de eerste tapijtfabrikant die het charter ontvangt. Voka-Kamer van Koophandel en de provincie willen het bedrijf op die manier belonen voor de inspanningen die er geleverd worden voor het milieu.
Het bedrijf Desso, gevestigd aan de Robert Ramlotstraat in Sint-Gillis-Dendermonde, bestaat al tachtig jaar. De firma bouwde een stevige reputatie uit als producent van tapijt voor kantoren en woningen en met de realisatie van kunstgrasvelden in sportstadia. Het bedrijf stelt in Dendermonde 415 personeelsleden tewerk. Het is niet toevallig dat het Milieucharter van Voka dit jaar aan Desso wordt toegekend. Het bedrijf levert flink wat inspanningen om zorg te dragen voor het milieu. "In de eerste plaats is er onze Cradle to Cradle-strategie", zegt gedelegeerd bestuurder Pierre Van Trimpont. "Dat komt er op neer dat wat we produceren later ook volledig opnieuw hergebruikt kan worden. Op die manier doen we iets aan de afvalberg. Van het afval van oude tapijten maken we nieuwe producten." Desso ontwikkelde een techniek die versleten tapijttegels opnieuw uit elkaar kan halen. "Van het oude garen wordt nieuw garen gemaakt en van de rug van de tegels kunnen we nieuwe ruggen maken", zegt Van Trimpont. "We willen dit ook voor onze kunstgrasvelden realiseren. In het Nederlandse Venlo ligt zo al een eerste versie. Als dit kunstgras versleten is, zal het volledig gerecycleerd kunnen worden."
5.168 zonnepanelen
Negentig procent van de taptijttegels die Desso nu produceert zijn al volgens het Cradle to Cradle-principe. Tegen 2020 wil het bedrijf met alle producten overgeschakeld zijn naar Cradle to Cradle. Maar Desso leverde ook op ander vlak milieuvriendelijke inspanningen. "We hergebruiken niet alleen ons materiaal, maar draaien ook volledig op groene energie", zegt Van Trimpont. Op het dak van het bedrijf zijn alvast 5.168 zonnepanelen geplaatst. Deze zijn goed voor een investering van 3,3 miljoen euro. "De panelen leveren voldoende stroom om aan zes procent van onze energiebehoefte te voldoen", klinkt het. "Later willen we nog waterkrachtcentrales bouwen om voor honderd procent duurzame energie te gaan."

Het Laatste Nieuws, Nele Dooms, donderdag 7 juni 2012, p. 19

De Provincie Oost-Vlaanderen koopt, met de steun van de Vlaamse overheid, het Hospicebos in Nazareth.

De Provincie levert al langer, samen met andere partners, inspanningen om meer bos te realiseren. Zo werden er de laatste jaren aanzienlijke bosoppervlaktes aangekocht of bossen uitgebreid vb. de aankoop van het Kloosterbos in Wachtebeke en de uitbreiding van de bossen van de provinciale domeinen Het Leen en het Gentbos.
Oost-Vlaanderen kampt met een schrijnend bostekort. Slechts 5 % van de totale oppervlakte in de provincie is bedekt met bos. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt meer dan het dubbele. Bovendien is slechts een beperkt deel van de Oost-Vlaamse bossen toegankelijk. Nochtans bestaat er bij het grote publieke een grote vraag naar bossen om zich te ontspannen, aan zachte recreatie te doen, om te spelen. Natuurlijke bossen zijn ook cruciaal voor de overleving van vaak zeldzame biodiversiteit.
Wat na de aankoop?
Eens de aankoop definitief is, kan de ontwikkeling van een volwaardig, voldoende groot, voor het publiek toegankelijk, natuurlijk bos starten. Dat zal meerdere jaren in beslag nemen.
In de eerste plaats moet voor dit bos een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt worden. Hoofddoelstelling is het omvormen van het bestaande bos tot een inheems, meer natuurlijk bostype, vegetatieherstel, herstel van heiderelicten en vennen, … Daarbij gaat ook bijzondere aandacht naar de toegankelijkheid van het bos voor het grote publiek.
Momenteel is een gedeelte in pacht bij landbouwers. Via o.a. ruilverkaveling wordt gezorgd dat hun bedrijfsvoering mogelijk blijft.
De Provincie koopt het bos van het OCMW Gent voor een bedrag van 1 522 855 EUR. De officiële verkoop vindt plaats op vrijdag 30 maart 2012. De pers is welkom.
Hospicebos
De naam Hospice verwijst naar de vorige eigenaar, het OCMW van Gent. Het bestaande bos beslaat een oppervlakte van ongeveer 54 ha. Er is ook een unieke mogelijkheid tot het uitbreiden van het bos met ca 26 ha. Hierdoor zou in de toekomst een bos van ca 80 ha kunnen ontstaan.
Het Hospicebos vormt een bosrelict van het vroegere grote boscomplex 'Interfluvium Schelde-Leie' waarvan slechts een kleine fractie is overgebleven. De overige, kleine relicten zijn het Bouvelobos in Wortegem-Petegem, de Spitaalsbossen op de grens van Waregem/Wortegem-Petegem en het Lozerbos in Kruishoutem.
Het Hospicebos is een bosbestand dat al aangeduid staat op de Ferrariskaarten (1776), maar van de oorspronkelijke bosvegetatie is niet veel meer overgebleven. Deze werd gekapt en voor een groot gedeelte vervangen door ongewenste exoten zoals Corsicaanse den en Europese lork. Ook van de vroegere heidebiotoop met bijbehorende vennetjes, blijft alleen nog een kleine, verwaarloosde restant over die alleen door gerichte ingrepen kan hersteld worden.

Aanplant Ondernemersbos 27 maart 2012 te Gentbrugge/Melle

De laatstejaarsstudenten van het VHTI Dendermonde, hebben samen met Proventi en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, de aanplant gerealiseerd van het ondernemersbos te Gentbrugge. De provincie heeft dit project ondersteund omdat ze zelf inspanning vergen om bosuitbreidinen te realiseren, aldus Gedeputeerde J. Dauwe.
Deze strategische doelstelling -uitbreiding met bijkomend bos in Oost-vlaanderen - is ook vermeld in het provinciaal milieubeleidsplan.
Voor meer info <www.oost-vlaanderen.be/milieu>

Goed nieuws voor grote boseigenaars

Het was al van 2009 geleden dat we met de redactie van de Bosbode een boeiend gesprek hadden met onze voorzitter, gedeputeerde Jozef Dauwe. Volenthousiasme nodigde Jozef Dauwe ons opnieuw uit voor een gesprek, concrete aanleiding hiervoor is een recente wijziging in de algemene provinciebelasting met positieve gevolgen voor een deel van de boseigenaars.

Jozef Dauwe (JD) : Ik ben blij om goed nieuws te kunnen brengen aan de grotere boseigenaars met een bosdomein palend aan een woonkavel. Op 30 november 2011 besliste de provincieraad immers om de algemene provinciebelasting op deze bossen palend aan eenwoonkavel te wijzigen.

Redactie (R) : Legt u ons nog eens uit wat precies het probleem was met de provinciebelastingvoor ze werd gewijzigd?
JD : De heffing voor een groep van boseigenaars was in het verleden onredelijk hoog, met nefaste gevolgen voor de betreffende bossen en domeinen. Het gaat niet over afzonderlijke bossen, los vaneen woonkavel of huiskavel. Deze werden en worden immers door de provincie niet belast. Waar het wel over gaat, zijn bospercelen die palen aan een woonerf en dus eigenlijk één geheel vormen met een landelijke woning, een hoeve of een kasteel. De zogenaamde huiskavel is tot ca. 1 ha forfaitair en laag belast,maar de aansluitende bospercelen werden wel bijkomend belast à rato van de bosoppervlakte. Deze bosbelasting was geplafonneerd op het bedrag van 8400 euro. U begrijpt dat dit een enorm hoge belasting is voor de eigenaar, op een goed (bos) waar hij geen opbrengsten van heeft. Het gevolg van deze hoge belasting was dan ook in heel wat gevallen dat prachtige domeinen verkaveld werden of deels verkocht werden. Maar wat is er nu zowel vanuit landschappelijk,cultureel-historisch en uiteraard ook natuuroogpunt mooier dan het behoud van een landhuis, hoeve of kasteel met omliggende bossen en landerijen? Het kon toch niet zijn dat de provincie door deze onrechtvaardig hoge bosbelasting, de verdere versnippering van deze domeinen in de hand zou werken!

R : U hoeft ons er niet van te overtuigen hoe onrechtvaardig deze belasting was! Meerdere malen contacteerden boseigenaars ons hierover en hoopten ze dat er iets zou aan gedaan worden. Houdt u ons niet langer in spanning : wat is het goede nieuws?

JD : Wel, de manier waarop de provinciebelasting wordt berekend blijft dezelfde. Maar de provinciebelasting op bossen aansluitend op een woonerf is vanaf nu geplafonneerd op 1250 euro in plaats van de vroegere 8400 euro. Op die manier hoopt de provincie de eigenaars van een bos aansluitend op een woonerf toch een duwtje in de rug te kunnen geven.
Dit is uiteraard niet alleen mijn verdienste; de medewerking van de volledige deputatie en in het bijzonder van eerste gedeputeerde Alexander Vercamer heeft ervoor gezorgd dat deze wijziging in de provinciebelasting doorgevoerd werd. In deze economisch en financieel moeilijke tijden was dit immers geen gemakkelijke beslissing, aangezien dit toch gaat over minder inkomsten voor de provincie.

R : We zijn ervan overtuigd dat dit zeker en vast een stap vooruit is voor een aantalgrotere boseigenaars! Mogen wij u –nu we hier zijn – ook vragen welk nieuwsu voor ons heeft met betrekking tot de internestaatshervorming en het witboek?

JD : Veel meer dan de grote lijnen kort toelichten, kan ik momenteel niet doen vrees ik. Zoals jullie wel weten, komt er een herverdeling van de bevoegdheden tussen het Vlaams Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen. Dit is de zogenaamde interne staatshervorming.
In het Witboek werden een aantal grote krachtlijnen voor deze interne staatshervorming vastgelegd. Eén van deze krachtlijnen is dat de provincie de volledige bevoegdheid zal krijgen voor een aantal grondgebonden materies, waaronder de bosgroepen. Dat betekent dat de bosgroepen in de toekomst voor hun erkenning en subsidiëring zouden afhangen van de provincies en niet langer van het Vlaams Gewest. Persoonlijk ben ik hier heel blij mee! Maar hoe dit nu verder allemaal concreet moet gebeuren,is nog niet uitgewerkt.

R : Wij hopen uiteraard dat dit kan uitgeklaard worden met respect voor de sterkte van de bosgroepen nl. de werkingvanuit de basis. Het zijn immers de boseigenaars zelf die het succes van de bosgroepen maken!

JD : Inderdaad dat klopt! Daar kan ik jullie volmondig in bijtreden. De sterkte van de bosgroepen is dat ze verenigingen zijn van en voor boseigenaars. Telkens ik aanwezig ben op een activiteit van de bosgroepen, stel ik vast dat de leden echt vertrouwen op de bosgroep om hen deskundig en onafhankelijk advies te geven en te helpen bij het beheer van hun bos. En dat moeten we absoluut zo behouden! Als afsluiter graag nog even een woordje over de problemen met de projectsubsidies voor de bosgroepen. De Oost-Vlaamse bosgroepen kunnen onrendabele boswerken uitvoeren bij de private eigenaars dankzij verschillende financieringskanalen.
Het gaat dan over werken zoals bestrijding van Amerikaanse vogelkers, vrijstellen van jonge aanplantingen, aanleggen van bosranden enzovoort. Eén van de financieringskanalen hiervoor is de projectsubsidie die
de bosgroepen kunnen krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het is bijzonder betreurenswaardig dat er de laatste 2 jaren zeer veel problemen zijn met het goedkeuren van deze projectsubsidies.
Meer nog, voor dit jaar lijkt het erop dat het Vlaams Gewest zal terugkrabbelen voor de uitbetaling van reeds eerder goedgekeurde subsidies. Ik doe zeker en vast mijn best om diteventueel nog rechtgetrokken te krijgen.
En bovenal : dat dit in de toekomst niet meer gebeurt! Het is voor de bosgroepen en voor het bos immers belangrijk om bij de boseigenaars onrendabele beheerwerken te kunnen uitvoeren. Dit geeft de bosgroepen extra slagkracht op het terrein, en dat is toch wat we willen.De bosgroepen kunnen zeker op mijn steun rekenen.

R : Dank u mijnheer Dauwe. Laat ons hopenop een goede afloop!