Jozef Dauwe jozefdauwe.be

Onroerend Erfgoed

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur. De Provincie zal nu de nadruk leggen op onroerend ERFGOED. De monumentenwachters waken preventief over historisch waardevol erfgoed met regelmatige inspecties en gespecialiseerd advies De provinciale consulenten staan de erfgoedbeheerders met raad en daad bij. We stellen onze onroerend erfgoeddepots ter beschikking om collecties al dan niet tijdelijk te bewaren. Samen spelen wij een actieve rol in het waarderen, selecteren en herbestemmen van erfgoed, onder meer bij het sluiten van kerken. Het financiële ondersteuningsbeleid op het vlak van erfgoed wordt geconcretiseerd in twee aangepaste reglementen; namelijk het reglement ‘erfgoedprojecten’ met een focus op onroerend erfgoed en het reglement klein historisch erfgoed. Wij schrijven geen afzonderlijke verhalen maar schrijven samen aan een sterk gemeenschappelijk erfgoedverhaal met onze erfgoedcentra, de vijf provinciale molensites en de erfgoedsites in Ename, Velzeke en Baasrode. Voor kinderen en jongeren investeren we extra in het uitwerken van een educatief aanbod. Met de vernieuwde website, digitale nieuwsbrief en manifestaties bereiken we de Oost-Vlaamse burger.

Artikels

Schenking door Jozef Dauwe aan het Gemeentearchief Lebbeke van boeken, handschriften en kunstwerken i.v.m. de gemeente.

Fotograaf Geert Heyvaert

Tijdens een academische zitting op 24 juni 2018 in het gemeentehuis van Lebbeke droeg ereburger Jozef Dauwe een belangrijke verzameling van ca. 400 items, bestaande uit oude drukwerken, zeldzame éénbladdrukken, handschriften en nota’s (15de eeuw-1990) over aan het gemeentearchief van Lebbeke. Deze boeken en documenten in verband met het verleden van de gemeente werden door hem gedurende 50 jaar verzameld. Hieronder bevond zich ook de prachtige verguld-zilveren breuk uit 1632 van de aloude Lebbeekse St.-Jorisgilde. Tijdens zijn opzoekingen vond Dauwe terug dat zij door Napoleon I bij keizerlijk decreet van 10 juni 1810 reeds aan de gemeente was geschonken, maar die sinds 1878 in handen van diverse privépersonen was terechtgekomen en die hij kon recupereren. Het gemeentebestuur bij monde van burgemeester François Saeys en schepen van Cultuur Maria Van Keer was bijzonder verheugd met deze unieke schenking en verklaarde zich bovendien graag bereid om zich opnieuw te ontfermen over deze zilveren halskraag als een bijzonder kostbaar historisch erfgoedstuk van de gemeente.

Provincie schenkt aan elke gemeente kunstwerk Honoré d’O

Donderdagavond 12 oktober overhandigde het provinciebestuur aan elke gemeente een gepersonaliseerd kunstwerk van Honoré d’O, gerenommeerde Oost-Vlaamse kunstenaar, met de vraag om er een publiek zichtbare plek voor te zoeken.

Voor deze opdracht speelde de kunstenaar met het idee van een ‘thuis’ en sprokkelde in elke gemeente een fragment: een steentje, wat aarde, … Dit verwerkte hij voor elke gemeente in een glazen vlag.

De Provincie Oost-Vlaanderen schenkt deze “Glasvlag” als apotheose van 22 jaar Thuis voor een Beeld, zodat elke gemeente in Oost-Vlaanderen alsnog “een thuis voor een beeld” is.

De wedstrijd Thuis voor een Beeld is, door de transitie van de persoonsgebonden materies van het provinciebestuur naar Vlaanderen, aan de laatste editie toe. Sinds 1995 streden de gemeentebesturen en de inwoners live op Radio 2 Oost-Vlaanderen voor een kunstwerk dat door de Provincie aangeboden werd. Het beleidsdomein van de kunsten wordt vanaf 2018 immers overgenomen door de Vlaamse overheid.

Als apotheose van deze succesvolle campagne schenkt het provinciebestuur als afsluiter aan alle Oost-Vlaamse gemeenten dit uniek kunstwerk en draagt op die manier haar bevoegdheid over, aldus Gedeputeerde Jozef Dauwe.
De driehoekige vorm van de vlag doet denken aan een scherf….en scherven brengen geluk.

The Governor's Mansion –Jonge kunstenaars verrassen in de ambtswoning van gouverneur Briers

De tentoonstelling 'Trust in the Unexpected” is de derde editie van “The Governor’s Mansion” en is te bezoeken tot 3 december 2017 in de ambtswoning van de Oost-Vlaamse Gouverneur Jan Briers.

De tentoonstelling 'Trust in the Unexpected' heeft als rode draad geesten, spoken en chimaera's (monsterlijk wezens die samengesteld zijn uit delen van andere beesten).
Bezoekers krijgen dit jaar werk van kunstenaars en alumni van het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) te zien, die onder leiding van de Russische Elena Sorokina.
Ook tijdens de ambtsperiode van de vorige gouverneurs, Herman Balthazar en André Denys, bestond al een rijke traditie van culturele initiatieven in de ambtswoning.
Gouverneur Jan Briers wil die traditie graag voortzetten en zelfs uitbreiden, aldus Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor o.a. Cultuur.
Het provinciebestuur was graag bereid daaraan de nodige medewerking en steun te verlenen, weliswaar voor de laatste keer want de Vlaamse Provincies verliezen als gevolg van de interne staatshervorming begin 2018 hun bevoegdheid voor onder meer cultuur, wat dus vanzelfsprekend impliceert dat er dan ook definitief een einde komt aan de verdere ondersteuning van de artistieke carrière van jonge kunstenaars.

Klimtraining Monumentenwacht op kerk in Temse

(foto's copyright Gemeente Temse - Erwin de Meirleir)
Op dinsdag 26 september beklommen alle bouwkundige wachters van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen de kerk van Temse.
Gedeputeerde Jozef Dauwe citeerde : “Monumentenwacht koos deze keer de kerk van Temse om te trainen omdat ze zo goed onderhouden en veilig toegankelijk is”.
De kerkraad van Temse is al van het eerste uur lid van Monumentenwacht en gaat keer op keer constructief aan de slag met de aanbevelingen uit de inspectierapporten."
De heer Harry Illeghems, voorzitter van de kerkfabriek is hiermee bijzonder trots dat Monumentenwacht dit doet bij zijn kerk en krijgt hij hierdoor een uitstekend zicht op de toestand van zijn kerk en krijgt hij hierdoor zicht van wat er moet gebeuren en alle nodige informatie voor de communicatie met bestuurders, architecten en aannemers."
Bij deze training oefent Monumentenwacht het gebruik van industriële touwtechnieken bij het inspecteren en onderhouden van moeilijk bereikbare plaatsen zoals goten en dakvlakken. Er worden ook ongevallen met touwtechnieken in scène worden gezet
Dit alles gebeurt onder de begeleiding van de preventieadviseur van Monumentenwacht Vlaanderen.
Op basis van dat advies werd de Onze-Lieve-Vrouwekerk het laatste decennium grondig onder handen genomen. En het resultaat mag gezien worden: de daken en goten zijn vlot en veilig bereikbaar.
Monumentenwacht Oost-Vlaanderen doet 6 klimtrainingen per jaar, omdat de monumentenwachters regelmatig moeilijk bereikbare plaatsen inspecteren. Deze provinciale dienst heeft momenteel 779 abonnees, waaronder 356 kerkfabrieken. Dit zijn bijna alle kerken in Oost-Vlaanderen.

"Tegenwind. Armoede in België sinds 1800"

(Foto's Luc Monsaert)
Vanaf 1 september 2017 kan je de expo "Tegenwind. Armoede in Belgïe sinds 1800 " bezoeken in het Caermersklooster, het negende project van KADOC voor het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd.
In 1980 besloot het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, in het kader van de feestelijkheden naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van België, om een Museum van de Vlaamse Sociale Strijd op te richten. Dat museum moest een historisch beeld geven van de sociale emancipatiebewegingen in Vlaanderen in al hun facetten en uitingen sinds de 18de eeuw.
Datzelfde jaar werd een protocol van samenwerking gesloten tussen ons provinciebestuur en drie archief- en documentatiecentra: het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging - Instituut voor Sociale Geschiedenis (AMSAB - ISG), het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven (KADOC-KU Leuven) en het Daensmuseum en Archief van de Vlaamse Sociale Strijd (DAVS)
De tentoonstelling ‘Tegenwind’ vertelt de geschiedenis van armoede in België sinds het begin van de negentiende eeuw. Je ontdekt hoe armoede zowat alles in het leven beïnvloedt, hoe mensen hun eigen situatie proberen te verbeteren en wat de samenleving doet of kan doen. Verleden en heden worden daarbij met elkaar vervlochten. Wat is er veranderd? En waar lijkt vandaag op vroeger?
De sociale ellende in Vlaanderen in de 19de eeuw, en zeker in de tweede helft van de jaren 1840, was ronduit schrijnend : de huisnijverheid was teloorgegaan, mislukte graan- en aardappeloogsten veroorzaakten voedselschaarste en onze gewesten werden ook nog eens geteisterd door tyfus- en cholera-epidemieën.
In onze eigen provincie stond in die jaren niet minder dan één vierde van de bevolking ingeschreven als behoeftig. Zulke dramatische toestanden behoren nu gelukkig tot een al vrij ver verleden. Toch in één van de welvarendste landen ter wereld, leeft één op de zeven Belgen in armoede. Dat is leven tegen de wind in. Met vlagen dringt de rauwe realiteit binnen in alle kieren van het leven. Armoede is altijd aanwezig, nooit helemaal afwezig. Ze beroert kleine en grote zaken, en is vaak onzichtbaar - zeker voor de buitenwereld. De samenleving zit verveeld met het cijfer. Hoe het leven van mensen in armoede keren? Hoe ze uit de wind zetten? Veel antwoorden zijn mogelijk. Keuzes dringen zich op.
De tentoonstelling is het resultaat van een intense samenwerking met mensen in armoede.
Aangezien de Vlaamse Provincies als gevolg van de interne staatshervorming eind dit jaar hun bevoegdheid voor onder meer cultuur verliezen, komt er namelijk ook definitief een einde aan het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd als provinciaal initiatief. De gedeputeerde overhandigde een mooi boeket als bekroning van deze voorbije jaren van samenwerking aan de heer Balthazar, ere-Gouverneur, en initiatiefnemer van het Museum van de Sociale Strijd.

Tentoonstelling Oer in het Caermersklooster

In het Gentse Caermersklooster loopt de tentoonstelling "Oer. De wortels van Vlaanderen" met een honderdtal Vlaamse kunstwerken uit de periode 1880-1930.
De provincie Oost-Vlaanderen investeert in de tentoonstelling, die samen met Katoen Natie, Indaver en The Phoebus Foundation tot stand kwam.
Het is voor het provinciebestuur de laatste grote tentoonstelling in het Caermersklooster.
"Het is de kers op de taart", aldus Oost-Vlaams gedeputeerde Jozef Dauwe
Als gevolg van de interne staatshervorming verliezen de Vlaamse provinciebesturen immers hun bevoegdheid inzake de persoonsgebonden materies zoals cultuur.
OER is een weerspiegeling van een belangrijk kantelmoment in de Vlaamse kunstgeschiedenis. "Oer" verwijst naar het vergeten zelfstandig naamwoord dat "begin" of "oorsprong" betekent en taalkundig ook in verband gebracht wordt met grond en ploegen, oevers en rivieren. Fabrieksschoorstenen leidden toen tot heimwee naar het romantische boerenverleden.
De tentoonstelling brengt een uitzonderlijke selectie van topstukken van de meest invloedrijke schilders (Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Gustave Van de Woestyne, James Ensor, Léon Spilliaert, Frits Van den Berghe, Constant Permeke, Gust De Smet, Hubert Malfait en Edgard Tytgat) uit die periode. De kunstwerken komen van een twintigtal priveverzamelaars en twee overheden en worden voor de eerste keer getoond aan het grote publiek.
"Oer. De Wortels van Vlaanderen" is een tentoonstelling om niet te missen en loopt nog tot 6 augustus 2017.

Opening "De Krook"

Met de realisatie van De Krook wordt een ambitieus plan, opgezet door een partnerschap tussen de stad Gent, de Universiteit, IMEC en de provincie Oost-Vlaanderen, tot uitvoering gebracht .
De provincie besliste om aan dit project voor een bibliotheek van de 21ste eeuw, te participeren, om de toegankelijkheid naar kennis en wetenschap voor al haar 65 gemeenten veilig te stellen.
De Krook zal door het bouwfysische en intellectueel monument, de uitstraling van Oost-Vlaanderen én van haar provinciehoofdstad in binnen- en in buitenland versterken.
Ook na de beslissing van de Vlaamse Regering dat de provincies binnenkort geen persoonsgebonden taken meer zullen uitoefenen, heeft de provincie er toch voor geopteerd verder als aandeelhouder in de cvba De Krook te participeren en blijft de provincie de doelstellingen van het project volop onderschrijven, ook al zal de provincie geen uitvoerende rol meer kunnen spelen in de verdere uitbouw van de “hybride bibliotheek”.
De combinatie van een multimediaal onderzoekscentrum én van een klassieke openbare bibliotheek, zijn een uitgelezen kans om traditie en vernieuwingen te verenigen.
Daarnaast onderkende het provinciebestuur het bijzonder belang dat elke Oost-Vlaming toegang zou krijgen tot een hoogstaand en gediversifieerd cultuuraanbod. De Krook zal dan ook, In het kader van streekgericht bibliotheekbeleid een sleutelrol blijven spelen voor heel Oost-Vlaanderen.

Voorstelling publicatie "750 jaar begijnenbeweging"

De voorbije decennia is de belangstelling voor de begijnen en de begijnhoven gevoelig toegenomen. De inschrijving van dertien Vlaamse begijnhoven op de Wereldlijst van het Cultureel Erfgoed door de Unesco op 2 december 1998, zal daaraan ongetwijfeld hebben bijgedragen.

In Oost-Vlaanderen prijkt, naast het Sint-Alexiusbegijnhof van Dendermonde en het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg, terecht ook het Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyenbegijnhof, Lange Violettestraat in Gent, op die lijst. Die plek is immers 750 jaar lang het toneel geweest van de unieke wijze waarop een groep dames hebben samengeleefd, in een middenweg tussen klooster- en lekengemeenschap.

Deze unieke manier van samenleving weerspiegelt zich ook in het architecturale ensemble dat overbleef. Omgeven door muren, met een poort die toegang gaf tot de buitenwereld overdag, had het begijnhof binnen die muren een bijzondere charme, als stad in de stad. Ook vandaag is het begijnhof een eiland van stilte en berustende historie. Een oord ook waar de caritas actief beoefend werd en wordt, getuige de 35 sociale woningen die ingericht werden in de gerestaureerde begijnenhuisjes.”

Met deze publicatie wil het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen de aandacht wekken voor de rijke geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen. Meteen wordt ook een inkijk gegeven in het dagelijkse leven van de begijnen. Dr. Johan Decavele, voormalig stadsarchivaris en eredepartementshoofd Cultuur van de stad Gent, stond in voor het historisch stevig onderbouwd en vlot leesbaar werk. Tegelijk met deze publicatie geeft het Provinciebestuur ook een erfgoedsprokkel uit die een wandeling op de begijnhofsite bevat. Enkele markante gebouwen worden daarbij besproken.

Nieuwbouw Archeosite Velzeke opent de deuren tijdens feestelijk openingsweekend - 15 en 16 oktober 2016

In 1991 werd deze site, op vraag van de stad Zottegem, overgedragen aan de provincie Oost-Vlaanderen, .
Belangrijk punt in de overdracht was dat het Provinciebestuur zich diende te engageren en de verdere uitbouw van het museum te garanderen.
Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft zijn engagement om het museum verder uit te bouwen MEER dan nagekomen.
Het personeel werd behoorlijk uitgebreid alsook de infrastructuur werd aangepakt.
Het administratief hoofdgebouw werd volledig gerenoveerd. Er werd een Romeinse tuin en parking aangelegd. Nadien werden er ook een aantal gronden aangekocht langsheen de Molenlos en Doolbosweg waardoor het gebouwencomplex beter ontsloten kon worden.
En als kers op de taart is er natuurlijk de realisatie van het nieuw gebouwencomplex, dat op donderdag 20 oktober 2016 in aanwezigheid van Gedeputeerde J. Dauwe, werd geopend.
De vleugel omvat een nieuwe onthaalruimte met een nieuwe ingang nu via de Doolbosweg gericht naar ontsluiting via de Provinciebaan.
De educatieve werking van het museum krijgt er maar liefst vier educatieve ruimtes bij. Deze zullen gebruikt worden voor tijdelijke tentoonstellingen, werk- en restauratieruimtes en depotruimtes.
Het depot van het Pam Velzeke werd trouwens onlangs door Vlaanderen erkend als onroerend erfgoeddepot.

Voor God en Geld, gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden

Fernand Huts, ondernemer en CEO van Katoen Natie, is samen met Jozef Dauwe, gedeputeerde van de Provincie Oost Vlaanderen, initiatiefnemer van de tentoonstelling. Samen besloten zij het ‘Silicon Valley’ van de Zuidelijke Nederlanden in de 15e en 16e eeuw via een tentoonstelling te laten herleven.

De tentoonstelling wordt dan ook mogelijk gemaakt door Katoen Natie en Indaver, onder auspiciën van de Provincie Oost-Vlaanderen.
De collectie is samengesteld met bruiklenen uit gerenommeerde Belgische musea, archieven, bibliotheken en privécollecties. De meeste van de getoonde werken zijn eigendom van The Phoebus Foundation, die het patrimonium van Katoen Natie beheert. Katharina Van Cauteren is curator van de tentoonstelling en ‘Chief of Staff’ van de kanselarij van The Phoebus Foundation.
Vele kunstwerken worden voor de eerste keer getoond aan het grote publiek.

Er zijn twee boeken speciaal voor de tentoonstelling samengesteld. Zij zijn beide rijk geïllustreerd en in de tentoonstelling te koop.
Enerzijds is er een duoboek, geschreven door curator Katharina Van Cauteren en ondernemer Fernand Huts.
In dit boek vertelt Fernand Huts het verhaal van de gouden Eeuw van Vlaanderen, vanuit het perspectief van de ondernemer. Katharina Van Cauteren vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de kunsthistoricus.
Daarnaast verschijnt ook een wetenschappelijke publicatie met verdiepend onderzoek naar deze periode. Dit boek is van de hand van Véronique Lambert en Peter Stabel (redactie).

De tentoonstelling werd op 8 juli 2016 bezocht door het Koningspaar Filip en Mathilde.

De tentoonstelling werd wegens succes verlengd tot 22/1/2017.OPENING TENTOONSTELLING “Een wonderbaarlijke tuin” – Flora op het Lam Gods

Het middenpaneel van het Lam Gods barst van een weelde aan planten en bloemen.
Heeft de flora een symbolische betekenis?
Waarvoor werden de planten gebruikt?
Vanwaar haalden de Van Eycks hun botanische kennis?
Dit en nog veel meer kom je te weten in de expo “Een wonderbaarlijke tuin” in het Caermersklooster. Een boeiend verhaal van de flora op het Lam Gods en vergeet zeker niet het tuintje te bezoeken !
Deze tentoonstelling is een voorproefje van de Floraliën die de stad zal inpalmen.
In de Leopoldskazerne, sinds kort eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen, wordt een pop up plantage gecreëerd, het zogenoemde Floraliënbos.
In het midden van het bos wordt een laurierenlabyrint gerealiseerd, ook al een plant die afgebeeld is op het Lam Gods. Daarnaast is een schitterende Cameliacollectie te bewonderen, samengesteld uit planten van eigen kweek, afkomstig uit het Provinciaal Domein Het Leen.
In de abdij van Ename stond de eerste palmboom van België. In 1599 kreeg de Enaamse abt enkele palmen ten geschenke vanwege de aartshertogen Albrecht en Isabelle.
In het Provinciehuis vertelt een kleine, maar fijne, tentoonstelling dit boeiende verhaal, samengesteld door het PAM-Ename.

Voorstelling van de publicatie "Vlaamse wandtapijten"

In Oudenaarde en omgeving werden tal van uitmuntende tapijten geweven, zowel artistiek als technisch.
Die vakbekwaamheid bracht de Oudenaardse tapijtweverij tot ongekende hoogten. Kwaliteit en talent zijn gegeerd, dat is van alle tijden.
Zo blijkt dat tussen weefateliers in Antwerpen, Oudenaarde en Brussel heel wat onderling werd uitgeleend of verhuurd.
De wandtapijten groeiden uit tot één van de Vlaamse visitekaartjes en namen een sublieme plaats onder de Vlaamse kunstambachten.
Ook in Frankrijk genoten de Vlaamse wandtapijten in de achttiende eeuw evenzeer een stevige reputatie. Er werden daar ook weefateliers opgericht. Het waren de Oudenaardse en Antwerpse emigranten die de Franse weefateliers gingen uitbouwen. Zo brachten de broers Van der Plancken en Coomans in de voormalige ateliers Gobelin de Parijse wandtapijtweverij tot bloei.
Op 25 maart 2016 werd de publicatie van de Vlaamse wandtapijten voorgesteld in het Stadhuis te Oudenaarde, een studie van Ingrid De Meûter, die tot verrassende nieuwe inzichten in de tapijtweverij leidt.
Omdat de provincie al heel lang aandacht besteedt aan kunstambachten, was Gedeputeerde J. Dauwe dan ook verheugd dat het provinciebestuur deze studie heeft mogen publiceren.

Inhuldiging van de replica van de ontvreemde kerkklok van Zwijnaarde

Op 2 april 2016 werd in de Sint-Niklaaskerk de replica van de ontvreemde kerkklok van Zwijnaarde ingehuldigd.
In vele samenlevingen was de klok belangrijk o.a.als communicatiemiddel (signaalgever)over lange afstand, in de middeleeuwen een belangrijke rol als organisatiemiddel voor de plaatselijke gemeenschap in steden (o.a. poortklokken, brandklokken)
Ook buiten de steden begeleidde de kerkklok de gemeenschap doorheen de dag. Klokken brachten de gemeenten in kennis van een komende eredienst. Maar ook andere tijdingen werden gebracht door het luiden van één of meerdere klokken.
Klokken waren ook geliefd in oorlogstijd. Tijdens Wereldoorlog II eisten de bezetters de klokken op en haalden ze uit de torens om ze te transformeren tot oorlogstuig.
Na de beide wereldoorlogen en de Beeldenstorm (tijdens het Calvinisme) zijn de klokken bij momenten sterk bedreigd in hun bestaan

450 jaar geleden werd deze klok ook zo geroofd uit de kerk door het calvinistisch bestuur van Gent en verkocht aan de Duitse hertog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Zijn opvolger schonk de klok op zijn beurt aan de evangelisch-lutherse kerkgemeenschap van Bleckenstedt, waar ze vandaag nog steeds hangt in de toren van de kerk.

De Mariaklok, waarvan de replica ingehuldigd werd ingehuldigd, is een voorwerp dat uiting geeft aan een historisch verhaal, en precies om die redenen en de passie waarmee de Porcaera Gemeenschap dit project tot een goed einde bracht, adviseerde de erfgoedcommissie van de provincie Oost-Vlaanderen de deputatie om dit project mee te ondersteunen.
De dienst Erfgoed van de provincie probeert dan ook om bij een eventuele herbestemming, na te denken over de toekomst van de klokken, en wil ze ook een plaats geven in de nieuwe entiteit, niet meer als communicatiemiddel, maar om de weergave van de geschiedenis van een gebouw te behouden.

A perfect storm for business

Op maandag 7 maart 2016 vond de vernissage plaats van de 2de editie van het kunstproject The Governor’s Mansion in de ambtswoning van de Gouverneur aan de Vlasmarkt te Gent.
Deze woning biedt onderdak aan uitzonderlijke gelegenheden en bijzondere ontmoetingen en confrontaties.
Dit gegeven werd in de verf gezet door 6 kunstenaars, allen recent afgestudeerd aan LUCA School of Arts en KASK en Conservatorium/school of Arts Gent.
Gedurende 6 weken ensceneren zij er A Perfect Storm for Business. De kunstenaarden werden geselecteerd door Liene Aerts, Wim Lambrecht en Wim Waelput.

Huldiging Cultuurprijzen 2015 en aankondiging Cultuurprijzen 2016

Op dinsdag 23 februari werden in de NT-Gent alle provinciale cultuurprijzen van een bepaald jaar uitgereikt door Gedeputeerde Jozef Dauwe van de provincie Oost-Vlaanderen. Op die manier wordt dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om om de laureaten en hun werk aan het publiek voor te stellen. De prijswinnaars van 2015 zijn :
Joris Blanckaert, Peter Monsaert, Joke Verfaillie, Evelien Jonckheere, Vandriessche Architecten en buro, Jonas Vansteenkiste, Wouter Hillaert.
Ook voor 2016 schrijft de provincie Cultuurprijzen uit ter waarde van 5000 € per categorie.
Er zijn 9 categorieën : vormgeving, popmuziek, essay en monografie, proza, populariserend werk, geschiedenis, volkskunde, genealogie en erfgoed.
De meeste categorieën zijn ruim opgevat. Een vakjury buigt zich over de kandidaturen en adviseert de deputatie.
Kandidaturen zijn welkom tot en met 15 april.
De bedoeling is om talent op te sporen en een duwtje in de rug te geven. En met effect: vele van de provinciale prijswinnaars hebben erna een mooi traject afgelegd. Denken we maar aan Stefan Hertmans, Annelies Verbeke, Michael Borremans, Anton Van Wilderode, Hannes Van Severen, Gert Dooreman en The Bony King of Nowhere", aldus gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur.

Boekvoorstelling "Reimond-Stiins - van "Arm Vlaanderen tot "Hard Labeur"

Op donderdag 29 oktober 2015 werd het boek “Reimond-Stijns – van “Arm Vlaanderen tot “Hard Labeur” geschreven door Paul de Pessemier ’s Gravendries door Gedeputeerde J. Dauwe, voorgesteld in het Liberaal Archief te Gent.
Wie was Reimond Stijns ? Welke rollen heeft hij gespeeld in de ontwikkeling van de Vlaamse literatuur, en bij de emancipatie van ons Vlaamse volk ?
Paul de Pessemier schreef deze mooie biografie van Stijns in drie delen, en heeft hiermee een ten onrechte wat in de vergetelheid geraakte figuur uit ons cultuurleven weer onder de aandacht gebracht.
De titels van zijn bekendste werken doen misschien bij velen wél een belletje rinkelen : “Arm Vlaanderen”, dat Stijns samen met zijn zwager Isidoor Teirlinck heeft geschreven ,en “Hard Labeur”, waarvan nog in 1985 een televisieserie werd gemaakt, met Jo De Meyere en Chris Lomme in de hoofdrollen.

Dubbeltentoonstelling 9 oktober 2015 t.e.m. 3 januari 2016 in het Caermersklooster te Gent

Op donderdag 8 oktober 2015 opende de heer Jozef Dauwe, Gedeputeerde de tentoonstelling Filmtheaters, een dubbeltentoonstelling over ‘Gent Cinemastad’ en ‘USA Filmpaleizen’. Een impressie van de levendige bioscoopcultuur van de vorige eeuw. Aandacht voor het unieke, maar onderbelichte, culturele erfgoed in Gent en in de Amerikaanse samenleving.

Collectievissen in oorlogstijd – tentoonstelling van 8 oktober 2015 t.e.m. 21 februari 2016

Op woensdag 7 oktober 2015 vond de officiële opening plaats van de gratis tentoonstelling collectievissen in oorlogstijd. Veel mensen bezitten nog bijzondere oorlogssouvenirs.
Het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename brengt ze samen en belicht zo boeiende aspecten uit beide wereldoorlogen.
(foto's Vic Wouters)

Voorstelling van de Franse, Engelse en Duitse versie van het boek "De erfenis van Karel de Grote"

Op zaterdag 26 september werd in het Provinciehuis een Academische zitting gehouden
ter gelegenheid van de voorstelling van de Franse, Engelse en Duitse versie van het boek “ De erfenis van Karel de Grote”, in aanwezigheid van Herman Graaf Van Rompuy, ere-voorzitter van de Europese Raad, voorzitter van het beschermcomité van de tentoonstelling en van Caroline Gräfin von Arco-Zinneberg, weduwe van de Heer Horst van Cuyck, mecenas van de tentoonstelling
De Nederlandstalige versie verscheen vorig jaar, ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Provinciaal Erfgoedcentrum te Ename, een expositie die door het publiek sterk werd gewaardeerd.
Gedeputeerde J. Dauwe, situeerde in zijn toespraak dat deze publicatie, geen geïsoleerd gebeuren is, maar tot stand kwam binnen een project dat door de Europese Commissie in 2010 als tweede beste van 40 inzendingen binnen het Culture 2007 – 2013 programma werd geselecteerd en dat de naam meekreeg: “Cradles of European Culture. Bakermat van de Europese cultuur”.
Hij was dan ook bijzonder vereerd dat de heer Herman Graaf Van Rompuy, aanwezig was.
De bedoeling van het project is dat via onderzoek minder gekende aspecten van het vroegmiddeleeuwse Europa, bekend te maken bij het brede publiek in de hoop hiermee het actuele Europa beter te begrijpen.
Deze publicatie scoort op dit vlak bijzonder hoog. Niet minder dan 44 specialisten afkomstig uit Kroatië, Slovenië; Italië, Tsjechië, Slovakije, Frankrijk, Duitsland, Nederland en België hebben zich ingezet om een prachtig boek samen te stellen dat de Erfenis van Karel de Grote alle eer aandoet, en zo tot een waar kunstboek is uitgegroeid.

Kamagurka. In 't Echt! in het Caermersklooster

Op donderdag 9 juli 2015, vond de officiële opening van de tentoonstelling ‘Kamagurka. In’t Echt!’ plaats in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent.
Kamagurka is niet voor één gat te vangen: hij is tekenaar, cartoonist, schilder, zanger, performer, televisiemaker ... In de tentoonstelling kunnen bezoekers de veelzijdigheid van zijn artistieke uitspattingen 'In ’t Echt!' ontdekken. Kamagurka zelf noemt het werk een ‘dwarsdoorsnede’ van alles waar hij mee bezig is. Zowat alles kan dienen als inspiratie voor zijn schilderijen, tekeningen en sculpturen: van kunststromingen en klassieke schilderijen over iconen uit de popcultuur tot zelfs dakramen, een spiegelei of eigen vroeger werk.
Bezoekers kunnen de tentoonstelling gratis bewonderen van 10 juli 2015 tot en met 13 september 2015.
Open van 10 tot 17 uur, deuren open tot 16.30 uur. Gesloten op maandag.

J. Dauwe, reikt namens de Provincie de cultuurprijzen uit

De provincie Oost-Vlaanderen reikte op donderdag 4 juni 2015 haar Cultuurprijzen uit. Gedeputeerde Jozef Dauwe overhandigde de prijzen aan de negen laureaten in de schouwburg van het NTGent.
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/cultuurprijzen/index.cfm

Atelier van Roger Raveel opengesteld in Machelen-aan-de-Leie

Op zaterdag 30 mei 2015 werd het schilder- en grafiekatelier van de in 2013 overleden Roger Raveel opengesteld voor het publiek.
De Meester leefde en werkte daar onafgebroken van 1968 tot aan zijn overlijden in 2013.
De provincie ondersteunt de vzw en Mevrouw Raveel voor het uitvoeren van de wens van haar overleden echtgenoot om zijn atelier open te stellen.

De provincie sloot een overeenkomst af voor de overname van het Roger Raveelmuseum als provinciaal museum op 30 april 2014.
Hoewel het lijkt alsof Raveel net zijn atelier verlaten heeft, is er keihard gewerkt om de ateliers toegankelijk te maken voor publiek conform de huidige normen van veiligheid en duurzaamheid.
Niet enkel het schildersatelier, maar ook het grafiekatelier is vanaf nu te bezoeken na afspraak met groepen.
<www.atelierrogerraveel.be>

Vijf monumentale Gentse kerken online en in brochure

Om vijf Gentse centrumkerken en hun kunstbezit ruim toegankelijk te maken, heeft de provincie Oost-Vlaanderen samen met de vzw Monumentale Kerken Gent brochures in zes talen en een website ontwikkeld.
Ook komen er digitale desks in de Sint-Baafskathedraal, Sint-Niklaaskerk, Sint-Michielskerk, Sint-Jacobskerk en Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk. In het kader van de reeks "Erfgoedsprokkels" - geïllustreerde brochures over Oost-Vlaamse erfgoedonderwerpen - werden nu ook het patrimonium en de kunstschatten van de vijf centrumkerken van Gent in beeld gebracht. De "Erfgoedsprokkels", voorzien van een plattegrond of wandelparcours en een reeks weetjes, zijn beschikbaar in zes talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Arabisch en Japans).
Daarnaast werd woensdag de website www.mkgent.be over de kerken en hun kunstschatten gelanceerd. De eerste touchscreens worden in de Sint-Niklaaskerk geplaatst.
Voor de inventarisering van het roerende patrimonium van de vijf monumentale kerken trekt het Gentse stadsbestuur bijna 92.000 euro uit, liet schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a) weten. Het werk wordt de komende tweeënhalf jaar gedaan door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur. In april werd gestart in de Sint-Jacobskerk. "Bij de inventarisatie is ervoor gekozen gebruik te maken van het databanksysteem van de provincie", verduidelijkt gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V). Sinds september 2014 wordt ook het roerende erfgoed van parochiekerken mee opgenomen in het databanksysteem Erfgoedinzicht, waarop ondertussen 230 kerkfabrieken zijn aangesloten. De databank telt al ruim 30.000 objecten.

Gedeputeerde en Conservator schrijven boek over oorlog – “Dendermonde brandt”

Gedeputeerde Jozef Dauwe en conervator Aimé Stroobants schreven samen een boek over hoe de stad Dendermonde werd getroffen tijdens WO I.
Het lijvig boek telt ongeveer 500 pagina's op groot formaat en bevat 600 afbeeldingen.
Niet alleen foto's van de verwoestingen, maar ook idyllische prentkaarten, worden afgebeeld en geven een beeld van de verdwenen stad Dendermonde. De enige martelaarsstad in onze provincie.
Het boek werd voorgesteld op 16 december 2014 te Dendermonde als afsluiting van het herdenkingsjaar rond de Eerste Wereldoorlog.

Opening van de tentoonstelling over 50 jaar parochie Lebbeke-Heizijde, op vrijdag 24 oktober 2014, om 19 uur, Joannes Maria Vianneykerk, Heizijdestraat, Lebbeke.

Op 21 maart werd het boek 50 jaar parochie Lebbeke-Heizijde voorgesteld. Het boek verhaalt de geschiedenis van deze parochie, in goede en in kwade dagen.
Wat een boek niet kan bieden is het contact met de originele documenten en met unieke voorwerpen.
Die stukken zijn niet alleen het geheugen, maar ook dat van kinderen en de generaties nadien. Ze maken integraal deel uit van ons erfgoed en verdienen daarom gekoesterd te worden.
Uit de tentoongestelde voorwerpen komt het boeiende verhaal van de parochie tot leven.
De geschiedenis van deze parochie is veelzijdig.
De parochie van Heizijde is een emanatie van de maatschappelijke ontwikkelingen van na de Tweede Wereldoorlog. Heizijde staat perfect model voor het ontstaan, de evolutie en de toekomst van talrijke jonge parochies in ons bisdom, in Vlaanderen en zelfs in onze buurlanden.
Die tentoonstelling biedt deze historische inkijk ten volle. Ze toont de rijke erfenis die deze parochie heeft gevormd, en mee de identiteit van deze wijk heeft bepaald. De documenten en de voorwerpen onthullen elk een deel van dit kleurrijke verhaal.

Film Fest Gent focust op Fellini en Franse film

Een grote tentoonstelling over het oeuvre van
Federico Fellini en een focus op de Franse cinema. Dat zijn twee van de
speerpunten van het 41ste Film Fest Gent.
In het Caermersklooster loopt van 16 oktober 2014 tot 25 januari 2015
een tentoonstelling over het oeuvre van Federico Fellini ("La Strada", "La
Dolce Vita"), een van de beroemdste cineasten die Italië ooit heeft
voortgebracht. In het kader van die expo is er op donderdag 23 oktober in
Muziekcentrum De Bijloke een concert "Rota/Fellini". Het Brussels Philharmonic
onder leiding van Dirk Brossé zal er onder meer de muziek brengen die
componist Nino Rota schreef voor tal van Fellini's films.

Open Monumentendag - Zondag 14 september 2014 : ontdek het rijke culturele verleden van Oost-Vlaanderen in o.a. Velzeke

Het thema dit jaar was "Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst".
Ook in de provinciale culturele instellingen, waren de deuren open voor het publiek.
O.a. in pam Velzeke werd in de Romeinse glasoven opnieuw leven in geblazen. Tot voor enkele maanden de enige houtgestookte glasoven in Europa. Een internationale schare van glasblazers demonstreerde er hun kunnen. Een spektakel van vuur, hitte en vakmanschap.

Delegatie Treaty of Ghent ontvangen op Witte Huis

De delegatie van de vzw Treaty of Ghent, waar onder meer Gouverneur Jan Briers en Gedeputeerde Jozef Dauwe deel van uitmaken,werden in Canada op diverse plekken ontvangen. Zaterdag werden ze ontvangen op het Witte Huis. De voormalige ambassadeur Howard W. Gutman leidde de Gentse delegatie rond in het Witte Huis. Matt Nosanchuck, hoofd van de Veiligheid, verwelkomde, in naam van President Obama, de delegatie. Aan hem werd een brief overhandigd. Hij zou die zeker aan president Obama bezorgen.

De vzw wil het sluiten van het verdrag in Gent in 1814 herdenken, de vredesgedachte verspreiden en de vredesroos planten. Het verdrag maakte in 1814 een einde aan een twee jaar durende oorlog tussen de VS en Engeland. ‘In Canada leeft die geschiedenis nog zoals bij ons de Eerste Wereldoorlog. Ze herdenken dat met allerlei activiteiten.
(foto's Het Nieuwsblad 18/7/2014 en 20/7/2014)

Tentoonstelling Caermersklooster "Boer vindt land"

De tentoonstelling 'Boer vindt land. Vlaamse migranten en Noord-Amerika' is van 10 juli t.e.m. 14 september 2014 te zien in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent. Beeld en geluid maken de beleving, de vertwijfeling, de euforie en het heimwee van de vele duizenden Meetjeslandse migranten bijna tastbaar. De bezoeker doorloopt het hele traject, van de moeilijke omstandigheden op het 19de-eeuwse Vlaamse platteland tot de leefwereld van de nazaten van de landverhuizers.
'Boer vindt land. Vlaamse migranten en Noord-Amerika' is een project van het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) in het kader van het virtuele Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van het provinciebestuur.
Het gelijknamige boek 'Boer vindt land' – een uitgave van het Davidsfonds onder redactie van Andreas Stynen – is verkrijgbaar voor 29,95 EUR. Dit is het 28ste deel in de reeks 'Bijdragen van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd'.
http://www.flexmail.eu/lt-1254639-a5dce93861cb06e889b695c90b91b4d2019b92776f960596

Groot Oost-Vlaams Cultuurdebat 'Over de passie en de centen': de conclusies

Op 1 juli 2014 vond in het Oost-Vlaamse Provinciehuis het Groot Cultuurdebat plaats, een initiatief van gouverneur Jan Briers, gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur en de Universiteit Gent.

Het Groot Cultuurdebat liet artiesten, culturele ondernemers, lokale overheden, bedrijfsleiders en politici aan het woord. Prof. dr. Herwig Reynaert en prof. dr. Tony Valcke, beiden verbonden aan het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent, waren de moderatoren van dienst.

In alle debatten stelden de moderatoren de vraag hoe de Provincie een rol kan spelen in deze. Telkens zien de panelleden de Provincie als facilitator. Er wordt ook naar de Provincie gekeken om lokale besturen te begeleiden bij het opmaken van (subsidie)dossiers en om de (missing) link met Vlaanderen te vormen, een niveau dat voor veel gemeenten momenteel een brug te ver is.

Er is ook de vraag naar administratieve vereenvoudiging. De procedures zijn te omslachtig, te moeilijk om een (subsidie)dossier samen te stellen.

Verder ziet men ook een rol weggelegd voor de Provincies om cultuur op bovenlokaal niveau op elkaar af te stemmen en een coördinerende rol op te nemen.


Internationale tentoonstelling 'De erfenis van Karel de Grote 814-2014' – 10 mei tot 30 november 2014 - Provinciaal Erfgoedcentrum Ename

Van vrijdag 10 mei tot zondag 30 november 2014 loopt in het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename de internationale tentoonstelling 'De erfenis van Karel de Grote 814-2014'. Precies 1200 jaar na zijn dood

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur: "Deze unieke tentoonstelling vertelt het verhaal van een van Europa's meest opmerkelijke historische figuren. We zijn er dan ook bijzonder trots op dat deze tentoonstelling als eerste in Europa in ons Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename te bezichtigen is."

Na 30 november 2014 trekt (een deel van) de tentoonstelling ook naar Praag en Marseille.

Missing link tussen het Europa van toen en nu?
Waarom bleef Europa eeuwenlang verdeeld na de opsplitsing van het immense rijk van Karel de Grote in 843? Waarom bevochten Frankrijk en Duitsland elkaar tot in de 20ste eeuw? Wat is de missing link tussen het Romeinse/Karolingische Rijk en Europa’s recente geschiedenis?

De bezoekers aan de tentoonstelling leren Francia Media kennen, het vergeten Middenrijk dat na 843 de Noordzee met de Middellandse Zee verbond. Dit was de slagader van Europa. Van hier kwamen later de stamvaders van de Europese gedachte.

Unieke objecten uit prestigieuze musea en vernieuwende presentatietechnieken tonen Europa’s worsteling om eenheid in verscheidenheid te brengen, met het Karolingische verleden als legitimatie. Steeds weer mislukten de pogingen. Sinds een halve eeuw wil Europa weer één … Europa worden. Wordt de droom nu wél realiteit? Hebben Karel en zijn erfenis ons iets te leren?

Commissaris tentoonstelling: Dirk Callebaut

Roger Raveelmuseum wordt provinciaal museum

Het provinciebestuur, de gemeente Zulte, de Stichting Roger Raveel en mevrouw Marleen Raveel-De Muer sloten op 30 april een overeenkomst waarbij de Provincie het Roger Raveelmuseum overneemt als provinciaal museum.

Het Roger Raveelmuseum heeft een waardevolle collectie en een belangrijk gebouw in een interessante omgeving.

Het provinciebestuur is ervan overtuigd een meerwaarde te betekenen om de huidige werking te kunnen actualiseren en te verbreden.

Het Roger Raveelmuseum biedt de Provincie bijkomende kansen om de regio nadrukkelijker op de kaart te zetten en haar geplande beleid te kunnen realiseren.

Boelwerf in Beeld. Provincie belicht de geschiedenis van de Boelwerf in Temse met nieuwe publicatie

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft een nieuwe publicatie uit over de Boelwerf in Temse. Het boek 'Boelwerf in beeld' belicht de geschiedenis van de Boelwerf aan de hand van foto's.

"Met deze publicatie willen wij het waardevol maritieme erfgoed van Oost-Vlaanderen in de kijker zetten, zegt gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed, "en belangrijker: bewaren voor het nageslacht."

Bij de sluiting in de jaren 1990 van vorige eeuw, liet de Boelwerf een rijk archief na dat door de curatoren Jozef Dauwe en Dani De Clercq aan het Rijksarchief werd geschonken. Hierin zaten duizenden foto's. Het is aan de hand van dit rijke fotoarchief dat auteur en rijksarchivaris in Beveren, Johan Dambruyne, in een 170-tal aangrijpende beelden, een overzicht geeft van de evolutie van de werf sinds het begin van de twintigste eeuw. Ook het scheepsbouwproces wordt in beeld gebracht: van het ogenblik dat het contract met de rederij getekend werd tot de proefvaart op de Noordzee. Daarnaast biedt het boek een overzicht van alle uitzonderlijke schepen die op de werf gebouwd werden

Ontsluiting Historisch onderzoek: voorstelling publicatie van een studie over parochie Johannes Maria Vianney Heizijde

Op vrijdag 21 maart 2014 reikte gedeputeerde J. Dauwe het eerste exemplaar uit van de prachtige studie van de parochie Johannes Maria Vianney, wijk Heizijde, Lebbeke. aan de heer Luc Pieters.
Deze publicatie kon gerealiseerd worden mede dankzij de steun van de provincie.

De voorbije jaren heeft Luc Pieters de geschiedenis van Heizijde omgewoeld en doorwrocht.

Hij bezocht tal van archieven en kan bovendien steunen op zijn welhaast onuitputtelijke eigen verzameling documenten over de Lebbeekse geschiedenis. Bovendien kent Luc Pieters het parochiaal leven van Heizijde van binnenuit, onder meer als lid van de kerkfabriek en als lid van het centrale kerkbestuur.

Hij gaat in op de wordingsgeschiedenis van de parochie, haar grote drang naar zelfstandigheid, die haar oorsprong vond in de ruime afstand vanuit Heizijde naar de moederkerk in het dorpscentrum. Hij verhaalt hoe niettegenstaande de steun van de notabelen van de wijk en van religieuze en profane overheden, de uitbouw van de parochie niet van een leien dakje verliep. Ten slotte laat hij ook zien dat de parochie Heizijde niet ontsnapt aan de ingrijpende evoluties in de samenleving, hoe parochiekerken langzaamaan gelegenheidskerken worden, hoe de parochie, zoals nog andere Vlaamse parochies, aan vitaliteit inboet en hoe krachtenbundeling met andere parochies kan leiden tot een nieuwe vitale geloofsgemeenschap.

Leeds Mariabeeld duikt op in de 15de-eeuws boek in Wenen

Lede/Erpe-Mere In een boek uit 1485 dat eigendom is van de Staatsbibliotheek van Wenen, staat een tekst over de geschiedenis van het Leedse Mariabeeld. Dat maakte het processiecomité bekend tijdens een zitting naar aanleiding van de Mariale jubelstoet. Het verhaal zelf is in inmiddels bekend: een naar Keulen uitgeweken Ledenaar stuurde in 1414 een piëta naar zijn geboortedorp, waar het beeld sedertdien wordt vereerd. 'Door de toenmalige kerkvaders werd opdracht gegeven aan frater Johannes Gielemans om dit verhaal neer te schrijven', vertelt heemkundige Bart Van Langenhove. 'Samen met andere Mariaverhalen kwam dit terecht in een boek dat vermoedelijk als oorlogsbuit in de handen raakte van de Oostenrijkers die onze contreien bezetten van 1715 tot 1795.' Het kostte enige moeite om een afschrift te krijgen van de oorspronkelijke tekst, maar uiteindelijk slaagden Bart Van Langenhoven en Hubert Topke toch in hun opzet. Voor de vertaling van de Latijnse tekst zorgde Gerrit Liessens uit Aaigem die lid is van de Heemkundige Kring Erpe-Mere. 'Zoveel moeite heeft het niet gekost', klinkt het bescheiden, 'vertalen deed ik op de trein.' Tijdens dezelfde feestzitting, bijgewoond door Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) en gedeputteerde Jozef Dauwe, raakte ook bekend dat meer dan 1.000 figuranten op 4 mei mee zullen stappen in de stoet. Het Nieuwsblad - 20-03-2014, p. 26

Restauratie van het Lam Gods

GENT

Minister van Cultuur Joke Schauvliege bracht gisteren een bezoek aan het restauratieatelier van het Lam Gods in het Museum voor Schone Kunsten.


De restaurateurs legden al een lange weg af. Intussen is de ‘villakapel’ in de SintBaafskathedraal beter geklimatiseerd.
Binnenkort is er ook een betere ledverlichting, waarvoor een Anoniememecenas 10.000 euro schenkt.

De restauratiecampagne van het LamGods begon in oktober 2012 en duurt vijf jaar.
Tijdens de eerste van drie fases wordt de buitenkant van de zijpanelen gerestaureerd.De restauratiekosten van 1,4miljoen euro worden voor 80 procent gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, verdeeld over deministersGeert Bourgeois (NVA,Onroerend Erfgoed) en Joke Schauvliege (CD&V, Cultuur).De overblijvende 20 procent komt van het Fonds InBevBaillet Latour
Ludo Collin, rector van de SintBaafskathedraal,uitte zijn tevredenheid over de toezegging van 150.000 euro subsidie om de originele houten lijsten van de panelen te restaureren. Onder de vele verflagen zit nog steeds de originele steenimitatie op bladzilver.
Het LamGodswerd een laatste keer gerestaureerd in de jaren vijftig.De vernislagen van toen zijn weg, de restaurateurs verwijderden nu nog oudere vernislagen en kleine overschilderingen van nog oudere restauraties.
Op 17maart beslist de expertencommissie welke overschilderingen bewaard blijven en hoe de restauratiewordt voortgezet.
Ludo Collin zei dat er in de villakapel in de SintBaafskathedraal, waar het LamGods is ondergebracht,
een nieuwsysteem voor klimaatbeheersing en vochtigheidscontrole is geplaatst.
‘Dat wordt nu dag en nacht via computer gevolgd.’
Kritiek
Op de verlichtingwas er altijd al veel kritiek, het kunstwerk was niet juist verlicht en reflecteerde teveel op de panelen.De lampen straalden ook teveel warmte uit die het schilderwerk beschadigde. Er komt nu nieuwe ledverlichting, geleverd door de Britse firmaHelicon,maar de installatie kost 10.000 euro. En dat geldwas nergens beschikbaar, tot eenmecenas dook op. ‘Over enige weken wordt het nieuwe lichtsysteem geïnstalleerd’, zegt Collin. Over de identiteit van de weldoener wil de rector van de kathedraal niets kwijt.
KAREL VAN KEYMEULEN
Het Nieuwsblad Vrijdag 31/1/2014, p23

Dendermonde - Davidsfonds

DENDERMONDE

Gedeputeerde onthult lievelingsboeken
In Dendermonde hield de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds haar Toast Literair. Zoals de traditie het wil, nodigden zij twee boekenliefhebbers uit. Historica Francine Broeckaert beet de spits af door te vertellen over haar lievelingsboeken. Daarna interviewde kunstenaar Harold Van de Perre gedeputeerde Jozef Dauwe.
De politicus bracht enkele oude boeken mee,die de toehoorders achteraf graag van dichtbij wilden zien.
Verder vertelde hij zeer geanimeerd over een van zijn lievelingswerken:de Decamerone,een verzameling van
100 verhalen door dichter Giovanni Boccaccio.
Foto Raf Moortgat (RMD)
Het Laatste Nieuws- Vrijd. 31/1/2014

Boek over 50 jaar Heizijde

Jef Dauwe en Luc Pieters brengen in maart een boek uit over de geschiedenis van de Lebbeekse parochie Heizijde. De provincie Oost-Vlaanderen geeft de publicatie uit.


Brond : Het Laatste Nieuws - 18/01/2014

Tentoonstelling toont stukken van Monumenten

In het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename loopt nog tot en met 16 maart 2014 de wat ongewone tentoonstelling '#collectievissen in monumenten'. De expo toont stukken van monumenten, waarvan de afkomst niet altijd bekend is. De tentoonstelling neemt een duik in het verleden en vertelt twaalf verhalen over delen van historische gebouwen waar de tijd is blijven stilstaan, die gerestaureerd werden, die een andere bestemming kregen, die nu niet meer bestaan of waarvan men niet meer weet van welk gebouw ze afkomstig zijn. De bezoeker ziet stukken die gevist werden uit de omvangrijke collecties van musea, kerken, archieven en bibliotheken in Oost-Vlaanderen die het publiek normaal niet te zien krijgt.'#collectievissen' is een tentoonstellingsreeks. De naam is afkomstig van een spel op Twitter. De eerste tentoonstelling in de reeks ging over de provinciale erfgoeddepots. Het thema van deze editie is 'monumenten' omdat het in 2013 de 25ste verjaardag van de Open Monumentendag is. In het Provinciaal Erfgoedcentrum loopt ook een tentoonstelling over '25 jaar Open Monumentendag'. (DCRB)
Het Laatste Nieuws, maandag 14 oktober 2013, p. 16, 172w.

Scorsese in Caermersklooster

De heer Jozef Dauwe, Gedeputeerde, opende op donderdag 10 oktober 2013 de tentoonstelling in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster "Martin Scorsese". Deze tentoonstelling loopt van 10 oktober 2013 t.e.m. 26 januari 2014.
Dat het provinciebestuur een hechte band heeft met het filmfestival is ondertussen wel genoegzaam bekend.
Al in 1987 verleende het provinciebestuur voor het eerst een subsidie aan het filmfestival; sedert 1996 behoort het festival echter tot de ‘Centers of excellence’; enkele grote culturele organisaties in Oost-Vlaanderen die jaarlijks op een niet onaanzienlijke subsidie van de provincie mogen rekenen.
Het Caermersklooster heeft al vaker tentoonstellingen georganiseerd die aansloten bij het Filmfestival Gent en met de veertigste editie van het festival gaan opnieuw de deuren open voor een topper: een spectaculaire overzichtstentoonstelling over het werk van de Amerikaanse regisseur Martin Scorsese.

De originele expositie 'Martin Scorsese' is georganiseerd door de Deutsche Kinemathek in Berlijn.Zonder twijfel is Martin Scorsese één van de allergrootste Amerikaanse regisseurs. De tentoonstelling huldigt Martin Scorsese niet alleen als regisseur maar ook als filmfanaat met een encyclopedische kennis van het filmverleden.

Op zijn palmares staan filmklassiekers zoals Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas en The Departed.
In zijn ophefmakende evangeliefilm ‘The Last Temptation of Christ’refereert Scorsese naar ‘De Kruisdraging’, een werk van Jeroen Bosch uit de collectie van het Gentse Museum voor Schone Kunsten.

Gent is na Berlijn en Turijn de derde halte waar deze bijzondere expositie te zien is.

Lebbeke - Heemkring

Voorstelling van het jaarboek 2013 van de heemkring Lebbeke op zondag 25 augustus 2013 naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan.

“Pleinen van Gent” gaat internationale toer op

'Pleinen van Gent' gaat internationale toer op GENT - De levensgrote doeken op 20 stadspleinen zijn deze week weggehaald. Wie deze hommage aan '100 jaar Wereldtentoonstelling' nog wil bewonderen kan tot 27 september terecht in het Provinciehuis, waar gedeputeerde Jef Dauwe de opening verzorgde. In oktober verhuist deze unieke collectie, waaraan karikaturist Gipi 9.000 uren tekende, eerst naar de 'Cité Universitaire' in Parijs. © De Zondag - 8-09-2013, p. 13

Wapenzaal de Ribaucourt plechtig opengesteld in Slot van Laarne

Op 29 mei 2012 werd in het Slot van Laarne de Wapenzaal de Ribaucourt plechtig opengesteld.
In het voorjaar 2012 besliste de deputatie van Oost-Vlaanderen om samenwerking te verlenen bij deze openstelling.
De heer J. Dauwe, Gedeputeerde voor Cultuur, stipuleert in zijn toespraak het belang van de ontsluiting en de conservatie van het culturele erfgoed. Met de wapenzaal de Ribaucourt heeft het kasteel van Laarne er een nieuw pareltje bij.
Het kasteel van Laarne kwam in de achttiende eeuw door vererving in handen van graaf Libert-François Christyn die ook het grafelijke gebied de Ribaucourt verwierf. De familie verbleef hoodzakelijk in het kasteel van Perk en gebruikte het kasteel van Laarne als jachtkasteel of zomerverblijfplaats. Graaf Robert Christyn de Ribaucourt (1875-1959) was een succesvol schutter en hij ontpopte zich omstreeks 1893 tot een verzamelaar van oude en moderne wapens.

Zijn verzameling werd overgebracht naar het kasteel van Laarne. In 1939 schonk hij zijn collectie aan koning Leopold III en via de Koninklijke Schenking belandde de wapenverzameling in het Koninklijk museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Sedert 1996 staat een groot gedeelte van die collectie uitgestald. Rond die tijd rijpte de idee een gedeelte van die rijke collectie ook in het kasteel van Laarne tentoon te stellen, waarvoor baron Rotsart de Hertaing bemiddelde. Verscheidene stukken uit de verzameling de Ribaucourt waaronder een kanon, een kuras, vele geweren en blanke wapens, sieren thans twee vertrekken van dit mooie kasteel.

Eerstesteenlegging derde vleugel Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke

Toen het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen deze museumsite overnam van het stadsbestuur van Zottegem was het met de belofte het museum verder uit te bouwen.

Er is reeds zeer veel gebeurd. De provincie Oost-vlaanderen zorgden voor een uitgebreid personeelskader, de binnentuin werd aangelegd en nu volgt de fase waar de provincie reeds lang heeft naar uitkeken: de bouw van een volledig nieuwe museumvleugel, sprak J. Dauwe, Gedeputeerde, bevoegd voor o.m.. Cultuur, uit naar aanleiding van de eerstesteenlegging zaterdag 7 april jl.

Deze uitbreiding heeft de bedoeling de huidige knelpunten weg te werken en ervoor te zorgen dat dit Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke zijn hoge ambities kan waarmaken. Dit project wordt gerealiseerd binnen een zeer strak budgettair kader waarbij functionaliteit centraal staat.

Het gebouw wordt opgetrokken langsheen de Paddestraat, waar vorige week nog een groot deel van de wereld tijdens de Ronde van Vlaanderen op was gefocust.

Het terrein zit vol met archeologische resten, onderdeel van de belangrijke Romeinse agglomeratie van Velzeke. Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe museumcomplex werd er archeologisch onderzoek uitgevoerd door provinciale archeologen.

In plaats van het klassiek metselen van de eerste steen, werd er zoals op Romeinse wijze bouwoffers toegediend. In een nis uitgegraven in de bodem werden door de gedeputeerde een aantal zaken gedeponeerd om zo dit project symbolisch alle geluk en een goede vaart toe te wensen.

Het betreft een glazen flesje gevuld met wijn, een kommetje gevuld met noten en een beker die enkele Romeinse zilverstukken bevat. Een van de munten is trouwens een exacte replica van een Romeinse munt die door de archeologen op het bouwterrein werd aangetroffen.

Een eerste fase is nu voltooid, eind volgend jaar zal het gebouw, als de goden gunstig gezind zijn, gerealiseerd zijn en dan volgt een belangrijke taak voor het museumteam en zijn wetenschappelijke begeleidingscommissie.

De inrichting met vier nieuwe zalen voor de vaste museumopstelling, een grote zaal voor tijdelijke tentoonstellingen, educatieve ruimtes, depots en een restauratieatelier. En een nieuwe onthaalruimte die via dit openluchtpark zal toegankelijk zijn.

Al deze extra functies zullen ervoor zorgen dat dit Provinciaal Archeologisch Museum op regionaal, landelijk en zelfs internationaal vlak een van de kroonjuwelen van onze provincie Oost-Vlaanderen zal zijn.

Het Land- en kaartboek van Lebbeke

Landboeken en ommelopers zijn grosso modo de directe voorlopers van het kadaster. Vanaf de zestiende eeuw werden in het graafschap Vlaanderen in de meeste gemeenten en polders en wateringen de percelen opgemeten en beschreven met vermelding van de oppervlakte, de ligging, de aard, de eigenaar, de pachter, de waarde. Die gegevens werden genoteerd in "landboeken" (gemeenten) of "ommelopers" (polders en wateringen). Per wijk werden kaarten gemaakt alsook een algemene figuratieve kaart. Die informatie is zeer interessant voor de studie van de landbouw- en landschapsgeschiedenis, de economische en sociale geschiedenis, de toponymie, de cartografie, de lokale geschiedenis, de genealogie, de heemkunde en de volkskunde. Ook wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn eigen woonplaats vindt in de landboeken boeiende informatie.

In samenwerking met het Rijksarchief en met de Universiteit Gent spoort de provincie Oost-Vlaanderen de landboeken en de ommelopers met de bijhorende kaarten op. De publicatie van het land- en kaartboek van Lebbeke (1667 - 1763) is een eerste realisatie in dit project. Het boek telt een 450-tal bladzijden met nauwkeurige beschrijvingen van ongeveer 2 100 percelen. Ook de oorspronkelijke kleurrijke kaarten zijn opgenomen, met als extraatje een aparte bewerking van die kaarten met de actuele toestand.