Jozef Dauwe jozefdauwe.be

Middenstand en EROV

EROV blijft Oost-Vlaamse ondernemers inspireren, samenwerken met Oost-Vlaamse ziekenhuizen, de middenstand ondersteunen, jong ondernemerschap stimuleren en Oost-Vlaamse streekproducten promoten. Op vlak van DETAILHANDEL en MIDDENSTAND blijven we verder samenwerken met gemeenten via financiële ondersteuning of door de Locatus-databank aan te bieden. Ook handels- en middenstandsverenigingen worden financieel ondersteund. Een netwerkevent, zoals bij de presentatie van inspiratieboek detailhandel wordt herhaald in 2018.

Artikels

Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten krijgen steun op maat bij detailhandelsbeleid

Donderdag 19 oktober 2017 — Solva, het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Unizo en de Provincie Oost-Vlaanderen stelden in Zottegem het integraal detailhandelsplan voor de gemeenten uit Zuid Oost Vlaanderen voor.
Een gericht en sterk detailhandelsbeleid binnen gemeentelijke context wordt gemotiveerd en gestimuleerd vanuit het Vlaamse en provinciale beleid.
De Provincie Oost-Vlaanderen zet in op kernversterking in de gemeenten, een complementair selectief aanbodbeleid in de periferie en een clustering van grootschalige detailhandel in duidelijk afgebakende zones
In de provinciale én interprovinciale visie – samen met de collega-provincies goedgekeurd in december 2014 – is dit onderschreven.
In de producten die de Provincie Oost-Vlaanderen aanbiedt ter ondersteuning van de gemeenten, focussen we op analyse en kennisdeling, financiële ondersteuning en advies op maat.
Door afstemming en samenwerking met andere partijen, slagen we erin om de gemeentebesturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen op de best mogelijke manier te adviseren voor een vernieuwend detailhandelsbeleid”, aldus Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor middenstand en EROV.
De samenwerking tussen de vier betrokken partijen werd officieel bekrachtigd via de ondertekening van een engagementsverklaring.
Voor de stad Zottegem en de gemeente Herzele is al een integraal detailhandelsplan opgemaakt. Willen ook andere Zuid-Oost-Vlaamse gemeentebesturen werk maken van een proactief en sturend detailhandelsbeleid, dan kunnen zij contact opnemen met één van de partners.

Officiële opening van de bisbeurs 2017

Gedeputeerde J. Dauwe, had het genoegen ter afronding van de opening van de BIS-beurs 2017 tijdens zijn speech te benadrukken dat de provincie Oost-Vlaanderen de Vlaamse klimaatdoelstellingen, onderschrijft en dat de provincie tegen 2050 een klimaatgezonde provincie zal zijn.
Dat betekent onder meer dat de provincie nadenkt hoe de mobiliteit beter kan georganiseerd worden, hoe onze meest vervuilende industrie kan aangepakt worden en hoe we onze landbouw milieuvriendelijker kunnen maken. Maar zeker ook hoe we in de toekomst zullen wonen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden ontwikkelt het Provinciale Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, heel wat instrumenten en projecten voor de Oost-Vlamingen én de gemeentebesturen.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. bouwadvies aan particulieren voor renovaties, begeleiding en advies aan lokale besturen.
Nieuw in 2017 is een “burenpremie-traject” : aan de hand van een thermografische woningscan kunnen particulieren hun woningen energiezuinig renoveren.
Op deze manier ondersteunen we particulieren om effectief duurzaam te renoveren.
De Provinciale Steunpunt zet ook in op innovatieve woonvormen.
Om aangename, kwalitatieve en duurzame woonomgevingen te realiseren heeft het steunpunt een netwerk opgericht “Future-proofd Wonen”.
De bedoeling hiervan is om Provincie, steden en gemeenten, bouw- en vastgoedactoren, bij elkaar te brengen en samen de handen in elkaar slaan , om deze nieuwe woonontwikkelingen te kunnen realiseren.

Provincie brengt detailhandel in kaart

De Provincie stimuleert, in samenwerking met de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV), de detailhandel door lokale besturen en handelaars te begeleiden in hun detailhandelsbeleid.
Alle Oost-Vlaamse gemeentes kregen al voor de vierde keer de feitenfiches over detailhandel in de bus. De fiches bieden een gedetailleerd overzicht van het winkelaanbod in de gemeente, het klantenprofiel en het klantenbereik. De provincie wil met de fiches de gemeenten een handig instrument aanbieden om hun detailhandelsbeleid uit te werken en te verfijnen.
De provincie Oost-Vlaanderen begeleidt i.s.m de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) gemeenten om een actieplan rond detailhandel op te maken. Winkelkernen worden sterk en aantrekkelijk gemaakt, wat bevorderlijk is voor een bloeiende middenstand in Oost-Vlaanderen.
Voor detailhandelaars organiseert de provincie samen met organisaties als UNIZO Oost-Vlaanderen activiteiten om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met experten. De detailhandelssector heeft een belangrijke economische en ruimtelijk impact. Bovendien dragen detailhandel en horeca bij tot de leefbaarheid van de kernen van steden en gemeenten.
Lokale besturen, alsook lokale middenstands- en handelsverenigingen kunnen beroep doen op een subsidie van de provincie en kunnen ten laatste op 30 september 2017 hun aanvraag indienen bij de Provincie Oost-Vlaanderen.
De recent gepubliceerde publicatie “inspiratiehandboek. Detailhandel in uw gemeente” kan alvast helpen bij de uitwerking van nieuwe detailhandelsprojecten.

Aalst, van alle markten thuis

Met het project “Aalst, van alle markten thuis” wil de stad een nieuw, jonger en hipper publiek aantrekken naar de wekelijkse markt.
Door middel van een uitgekiende marketingstrategie wil Aalst haar marktgebeuren aantrekkelijker en toegankelijker maken voor een ruimer publiek, ook buiten haar stadsgrenzen.
In dit kader werd er een winkelkar-race gehouden waarbij twee bezoekers van de markt gedurende één minuut gratis kunnen shoppen op de markt. De twee bezoekers waren burgemeester Christoph D’Haese en schepen Katrien Buelens.
Dit project ontving hiervoor een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. Gedeputeerde J. Dauwe, bevoegd voor Middenstand en EROV, gaf de aftrap van de race.

De gezondheidsgevaren voor de ondernemer

Op 2 februari 2016 organiseerde Erov een studieavond rond de gezondheidsgevaren voor de ondernemer. Deze avond vond plaats in het stadhuis van Dendermonde. Onder het motto "geen gezonde bedrijven, zonder gezonde ondernemers", neemt Erov acties ter bevordering van het welzijn van ondernemers. Gedeputeerde J.Dauwe mocht meer dan 70 Oost-Vlaamse ondernemers verwelkomen. Prof. dr. ir. Luc J. Lambrecht die jarenlang ondernemers medisch mocht begeleiden en screenen, wees op de belangrijkheid van voldoende bewegen en gevarieerd eten en gaf ook nog verrassende tips mee.

Nieuwjaarsontmoeting EROV

Op 20 januari 2016 vond de nieuwjaarsreceptie van EROV plaats in het Groot Vleeshuis.

60-jaar Erov

EROV bestaat dit jaar 60 jaar.
Toenmalig gouverneur Albert Mariën nam in 1955 samen met zijn collega’s in de Deputatie het initiatief tot de oprichting van EROV. In de nasleep van de tweede wereldoorlog vond men het toen, cruciaal de economische ontwikkeling decentraal te stimuleren.
Dit leidde er in de jaren ‘60 toe dat EROV er in slaagde twee topbedrijven naar onze provincie te halen. Bedrijven die ook vandaag nog duizenden mensen tewerkstellen: Sidmar (nu ArcelorMittal) in 1962 en Volvo in 1965. Ook andere investeerders vestigden zich in die periode in onze provincie: onder andere Makro (in Eke) is een bekend voorbeeld.
Als rode draad doorheen de geschiedenis, tot op vandaag, geldt dat EROV steeds ageert als hét ontmoetingsplatform en dé gedocumenteerde gesprekstafel voor ondernemerschap in Oost-Vlaanderen.
EROV zet als bruggenbouwer in op interactie tussen ondernemers, het middenveld, de sociale sector, de academische wereld en de lokale overheden.
Begin jaren ‘90 voegde EROV een nieuwe focus toe: het promoten van onze Oost-Vlaamse voedingsindustrie en hun bijhorende streekproducten. Dit leidde in 2002 tot de opstart van het Groot Vleeshuis als Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten.
EROV is na 60 jaar springlevend en blijft bouwen aan de economische ontwikkeling van de Provincie, en gebaseerd op 5 kernwaarden : inspirerend, samenwerking, proactief, flexibel en goed gedocumenteerd, die nog veel opportuniteiten creëren en EROV nog een bloeiende toekomst verzekeren !

Netwerkdag Netwerk Ondernemen - 29 oktober 2015

Naar jaarlijkse traditie organiseert EROV Netwerk Ondernemen een netwerkdag voor haar leden en hun partner en zakelijke relaties.
Dit jaar vond dit plaats op donderdag 29 oktober 2015 te Eeklo.
EROV brengt met het Netwerk Ondernemen, Oost-Vlaamse ondernemers samen om ervaringen te delen.
Samen met gastsprekers en academici reikt EROV bovendien inspirerende ideeën aan. Zo blijf je als ondernemer wakker en alert voor de toekomst. Het ideale platform om contacten te onderhouden en nieuwe zakelijke contacten te leggen.
Eén van de initiatieven van EROV in dat kader is het “Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen”.
EROV coördineert dit platform waarin de Oost-Vlaamse ziekenhuizen samen aankopen realiseren. De aankopers leren op die manier van elkaar en trachten door samen te werken betere prijzen te verkrijgen op de markt.
Op deze netwerkdag werd er dan ook een bezoek gebracht aan de nieuwbouwsite AZ-Sint-Alma, die hier actief aan meewerkt.
De dag werd afgesloten met een toespraak van Gedeputeerde J. Dauwe in het MAP in Eeklo, waar de mogelijkheid was om de kunsttentoonstelling “Patrick Ysebaert” in Palermo, te bezichtigen.

De eerste Oost-Vlaamse wijntoer

Op zondag 30 augustus 2015 vindt de eerste Oost-Vlaamse wijntoer plaats. Zes wijnbouwers openen hun deuren voor het grote publiek. Erov organiseert dit onder de vlag "Lekker Oost-Vlaams" i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen.

EROV - Handmade in Belgium (HIB) on Tour

EROV - toekomst en traditie bij mode- en textielbedrijven

Drukkerij Roose uit Dendermonde print Jozef Dauwe in 3D

Begin dit jaar had UNIZO afdeling Dendermonde zijn succesrijke infoavond 'Goesting om lokaal te ondernemen'.
Dendermonds ondernemer en UNIZO-lid Drukkerij Roose kwam toen met het idee
om gedeputeerde JOZEF DAUWE driedimensioneel in te scannen.
Het resultaat hiervan is een 3D-print van de gedeputeerde, als het ware, zijn ' eerste standbeeld '
dat hem nu woensdag in aanwezigheid van een UNIZO-vertegenwoordiging en de pers
door Drukkerij Roose werd overhandigd.
Drukkerij Roose heeft zich de laatste jaren naar 3-dimensionale printtechnologie gediversifieerd
en is een pionier op dit vlak in Vlaanderen. Deze technologie opent tal van mogelijkheden
op het vlak van de medische sector, ruimtevaart, industrie en model- en maquettebouw.

Voor meer info, surf naar : <http://
www.sculped.be >

Commanderie de Bordeaux Vlaanderen - Eerste Kapittel

Op donderdag 16 oktober werd in het provinciehuis de oprichting van de Commanderie de Bordeaux Vlaanderen opgericht in aanwezigheid van dhr. Jan Briers, Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer J. Dauwe, Gedeputeerde Oost-Vlaanderen en een afvaardiging van Grand Conseil du Vin de Bordeaux, olv dhr. F. Boutemy.

Alle veertien Oost-Vlaamse ziekenhuizen ondertekenen samenwerkingsakkoord om opdrachtencentrale op te richten

De directies van de Oost-Vlaamse ziekenhuizen die besloten om samen een opdrachtencentrale op te richten, geflankeerd door gedeputeerde Jozef Dauwe (tweede van links), voorzitter van EROV, Brecht Carels, directeur van EROV (rechts) en Sofie Papeleu, coördinator van het Platform Oost-Vlaamse ziekenhuizen (links)
Alle veertien Oost-Vlaamse algemene ziekenhuizen bundelen voortaan hun krachten. Samen richten ze een opdrachtencentrale op die hun toelaat om in groep de markt te benaderen voor bijvoorbeeld de aankoop van papier, maar ook van geneesmiddelen of medische toestellen. Op die manier verkrijgen ze betere marktvoorwaarden en delen ze de administratieve lasten. Daartoe tekenden ze een samenwerkingsakkoord op 12 februari.
De veertien ziekenhuizen zijn samen met het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen verenigd in het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen. Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen ondersteunt de veertien Oost-Vlaamse algemene ziekenhuizen bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten en werkt tegelijk de opportuniteiten qua aankoopbeleid uit die in dit samenwerkingsverband vervat liggen.
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw coördineert de werking van dit Platform sinds 2012 vanuit een provinciaal overkoepelende insteek.
Gezien de vruchtbare samenwerking in het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen de voorbije twee jaar, is het intensiveren van de samenwerking een logische volgende stap. Gestructureerd samen de markt benaderen, leidt tot schaalvoordelen en efficiëntiewinsten. Het principe van de opdrachtencentrale maakt dit laagdrempelig en doeltreffend mogelijk. Alle veertien Oost-Vlaamse algemene ziekenhuizen slaan alvast de handen in elkaar en onderschrijven het protocol tot oprichting van de opdrachtencentrale.
Samen vertegenwoordigen deze ziekenhuizen een jaarlijkse omzet van meer dan 2 miljard euro. Met een capaciteit van ongeveer 7.000 bedden, stellen deze ziekenhuizen meer dan 20.000 personen te werk.


Een opdrachtencentrale is een constructie om samen aankopen te organiseren (bijv. medische toestellen, papierwaren, verzekeringen, geneesmiddelen,...). Daarbij is per dossier één ziekenhuis trekker. Dat ziekenhuis maakt in overleg met andere geïnteresseerde ziekenhuizen een lastenboek op. De opdrachtencentrale publiceert het lastenboek en gunt de opdracht. Elk ziekenhuis contracteert nadien afzonderlijk met de leverancier. Deze stap naar verdere samenwerking leidt tot grote schaalvoordelen zoals betere marktvoorwaarden (prijs, kwaliteit, levervoorwaarden) en een efficiëntere administratieve afhandeling.

Erov Nieuwjaarsreceptie en Netwerk Ondernemen

Gedeputeerde Jozef Dauwe met gastsprekers Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde, zaakvoerders van Wasbar. Zij deelden hun ervaringen over jong ondernemerschap en het belang van waardecreatie voor een onderneming. In 2012 openden ze hun eerste zaak in het centrum van Gent. Hun concept van een wasbar, dat een wasserette combineert met een trendy café, groeide in geen tijd uit tot een heus succesverhaal.

Op de Nieuwjaarsreceptie van EROV en zijn Netwerk Ondernemen zette gedeputeerde Jozef Dauwe, voorzitter van EROV, de krijtlijnen uit voor de EROV-werking in 2014. In de eerste plaats ondernemers blijven inspireren door hen vernieuwende ideeën aan te reiken en door het uitwisselen van ervaringen te stimuleren tussen ondernemers onderling, maar ook met experten. EROV zal ook verder onderzoeken wat de bedrijfswereld, de sociale, de culturele en de creatieve sector van elkaar kunnen leren over het succesvol leiden van een onderneming of organisatie.
Naast inspireren wil EROV ook samenwerkingen op poten zetten die schaalvoordelen creëren bijvoorbeeld bij de promotie van de streekproducten in het Groot Vleeshuis of door het opzetten van een het gezamenlijk aankoopbeleid in het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen
De voorzitter kondigde de creatie aan van een website, die informatie over alle Oost-Vlaamse streekproducten verenigt. Op die manier krijgt de consument via één portaal alle informatie die hij zoekt. Vanaf dit jaar werkt EROV bovendien nauw samen met de grootkeukens. Onder het motto lekker, lokaal en gezond stimuleert EROV het gebruik van de lokale streekproducten in scholen, woon- en zorgcentra en ziekenhuizen.
Jozef Dauwe benadrukte dat EROV intensiever dan ooit de Middenstand in onze provincie wil ondersteunen. EROV zal de Oost-Vlaamse gemeentebesturen begeleiden om lokale acties op te starten. De voorzitter onderlijnde ook het belang van jonge ondernemers in onze provincie. In 2014 wil EROV daarom jong ondernemerschap verder stimuleren. Er komt een nieuwe theatervoorstelling Eureka, ik onderneem voor de Oost-Vlaamse middelbare scholen.
Nieuw dit jaar is dat EROV jonge ondernemers samenbrengt in het Platform Jonge Ondernemers.

Academische zitting EROV

Academische zitting van de EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen) "de stuwende kracht’ op vrijdag 30 augustus 2013 om 15.30 uur in de Provincieraadszaal van het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, Gent.

Tijdens een inspirerende dialoog duiden vooraanstaande getuigen de rol van EROV als stuwende kracht en gedocumenteerde gesprekstafel voor het Oost-Vlaams ondernemerschap.

Tijdens deze Academische Zitting wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de heer Daniël De Steur, directeur EROV, te huldigen n.a.v. zijn pensionering na 42 jaar in dienst van de sociaal-economische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen, waarvan bijna twintig jaar als directeur van EROV.

Nieuwjaarsontmoeting EROV in Groot Vleeshuis

Nieuwjaarsontmoeting EROV in Groot Vleeshuis