Jozef Dauwe jozefdauwe.be

Varia

Bedevaartskerk O.L-Vrouw Lebbeke

De heer Jozef Dauwe, geschiedkundige van de kerk van Lebbeke, voorzitter van de confrérie van O.-L.-Vrouw van Lebbeke, geeft een inleiding op een aantal historische element over de Bedevaartskerk O.-L.-Vrouw Geboorte te Lebbeke.
Deken Geert Leenknegt geeft een overweging op de titels van O.-L.-Vrouw en over het Wees Gegroet, dat dagelijks in deze kerk wordt gebeden door de bezoekers bij de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Lebbeke.
Met de medewerking van: Jozef Dauwe, gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen; Z.E.H. Geert C. Leenknegt, pastoor-deken
Met de financiële steun van: de provincie Oost-Vlaanderen, Patrick Baeyens, Paul Lissens.

Wapenbrieven en uitreiking in Hotel Errera op 5 februari 2016

De wapenbrieven worden door de Vlaamse Regering toegekend.
Heraldiek of wapenkunde heeft haar oorsprong in de middeleeuwen. Vandaag is de Vlaamse Heraldische Raad vooral begaan met de wapens van privépersonen, instellingen, verenigingen en districten.
De minister-president reikt vandaag in totaal zeventien wapenbrieven uit, en uitzonderlijk daarbij is dat hij drie van zijn voorgangers eert voor hun inzet voor het Vlaams onroerend erfgoed. Met name Luc Martens, Johan Sauwens en Dirk Van Mechelen zijn op de vraag van Geert Bourgeois ingegaan.
De andere uitgereikte wapenbrieven vertegenwoordigen mensen uit de magistratuur, de ambtenarij, ondernemers, vakmensen uit verschillende sectoren.
Elke privépersoon, vereniging of instelling die tot de Vlaamse Gemeenschap behoort, kan een aanvraag indienen voor de officiële registratie van zijn of haar oud of nieuw wapen. De belangstelling voor heraldiek in Vlaanderen en de wens van de burger om door een eigen wapen zijn identiteit te kunnen bevestigen en aan het nageslacht door te geven liggen aan de bron van deze regelgeving.
Door middel van figuren en kleuren vertellen heraldische tekens en de bijhorende wapenspreuk, iets over mensen, over hun karakter en levensvisie, beroep en afkomst.

Viering 30 jaar Gedeputeerde Vercamer

De deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 19 oktober 2015 gedeputeerde Vercamer gevierd als langst zetelende gedeputeerde in de geschiedenis van Oost-Vlaanderen.

Een man die dertig jaar lang ononderbroken op de bres stond en staat voor deze provincie.

De V.H.R., o.l.v. voorzitter Prof. Luc Duerloo, verleende hem een erfelijk wapen.

Provincie Oost-Vlaanderen, een knooppunt in de samenleving

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceerde een nieuwe promospot en bedrijfsfilm met bijbehorende brochure. Rode draad doorheen de spot en bedrijfsfilm is een fietser die letterlijk langs provinciale realisaties fietst en Oost-Vlaanderen leert kennen als een belangrijk knooppunt in onze samenleving. De fietser maakt onder meer kennis met de Oost-Vlaamse sierteelt, het provinciaal onderwijs, het Oost-Vlaamse energielandschap, de rijke cultuur, sportvoorzieningen en zorginitiatieven.

Opnames TV Oost — 20-jarig bestaan Boelwerf

N.a.v. het 20-jarig bestaan van TV-Oost werd een reportage gebracht over belangrijke gebeurtenissen tijdens die periode.
Voor het jaar 1994 gaat de reportage over de sluiting van de Boelwerf. Curator J. Dauwe werd uitgenodigd voor een interview.

Werkbezoek aan de gemeente Beveren

De Gouverneur bezocht op woensdag 23 oktober 2013 de gemeente Beveren.

Werkbezoek aan Sint-Martens-Latem

Op vrijdag 18 oktober jl. begaf de Provinciegouverneur zich naar Sint-Martens-Latem om zijn "culturele" ronde van Oost-Vlaanderen verder te zetten. Hij was daar vergezeld van een aantal gedeputeerden, waaronder ook Gedeputeerde J. Dauwe.

Koning en Koningin bezoeken Oost-Vlaanderen

Gisteren bezochten koning Filip en Koningin Mathilde in het kader van hun Blijde Intredes de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad Gent.
Gouverneur Jan Briers mocht hen ontvangen en nodigde daarbij alle Oost-Vlaamse burgemeesters uit.
Het koningspaar bezocht na het provinciehuis de Gentse Sint-Baafskathedraal, en het beroemde drieluik Het Lam Gods. Daarna stapten ze door naar de gecontesteerde Gentse Stadshal. Dat gebouw, volgens veel Gentenaars een schandvlek, is genomineerd voor verschillende architecturale prijzen. Het koningspaar werd er vergast op een optreden van de Propere Fanfare van de Vieze Gasten, ze zorden voor een knotsgek optreden.
Het koningskoppel trok daarna terug richting provinciehuis, waar ze een Oost-Vlaamse lunch van de kok Michaël Vrijmoedt én de bekende patissier Joost Aryskregen voorgeschoteld. Het hele bezoek verliep vlekkeloos, Oost-Vlaanderen en Gent hebben dus een goede beurt gemaakt bij het Koninklijk Paleis.

Dendermonde - Katuit 2013

Elke laatste donderdag van augustus trekken de drie historische Gildereuzen Indiaan, Mars en Goliath dansend door de stad, als hoofdrolspelers in hun eigen ommegang "Katuit".

De Reuzenommegang behoort al verschillende jaren tot de belangrijkste folkloristische evenementen in Vlaanderen. Hoogtepunt van erkenning is de opname van de drie Gildereuzen en hun Ommegang op de lijst van het Unesco Werelderfgoed in 2005.

Op de eretribune Gedeputeerde J. Dauwe met echtgenote, naast de heer Gouverneur Jan Briers.

Te Deum Gentse Sint-Baafskathedraal in aanwezigheid van Prinses Astrid en Prins Lorenz

Na het bijwonen van het Te Deum in de Gentse Sint-Baafskathedraal, verleenden het prinsenpaar aan tien Oost-Vlaamse verenigingen de titel "koninklijk" voor hun vijftigjarig bestaan.
De gehuldigde verenigingen zijn postzegelclub 'Het Volk' en sportduikersclub 'Gentse Dolfijnen' vzw uit Gent, toneelgezelschap 'De Sally's (Merelbeke), petanqueclub 'Mistral' (Heusden) en vogelclub 'De Goudvink' (Lochristi). Uit Aalst mag carnavalsvereniging 'Lotjonslos' voortaan "koninklijk" aan haar verenigingsnaam toevoegen, net als duivenmaatschappij 'Eerlijk duurt het langst' (Deinze-Zeveren), turnkring 'Reynaert' (Kemzeke/Sint-Gillis-Waas), personeelsbond Provinciaal Technisch Instituut (Zottegem) en mannenkoor 'De Minnezangers' (Zele).

De erotiserende werking van boeken

Ex officina
Nieuwsbrief van de Vrienden van de Universiteitsbibliotheek
Jaargang 20 — nr 2, 2007, p. 26-27

Lijst van publicaties

Jozef Dauwe schreef reeds een 150-tal publicaties over geschiedenis, heemkunde, genealogie, heraldiek, vennootschapsrecht en faillissementsrecht. Hieronder een overzicht van al zijn werken.

 1. Tien eeuwen Lebbeke. Catalogus tentoonstelling 13-15 april 1968, Lebbeke, 1968, 16 p.
 2. Grafzerken te Lebbeke, in GOKD, 3e rks., XVI (1968), p. 156.
 3. Bouwlegende van de O.-L.-Vrouwkerk te Lebbeke door Pastoor P. De Schaepdrijver (1621-51), in GOKD, 3e rks., XVII (1968), p. 1-18.
 4. Grafzerken in de O.-L.-Vrouwkerk te Lebbeke, in GOKD, 3e rks., XVII (1968), p. 147-148.
 5. Johannes Ockeghem. Levensschets – Algemene bibliografie, in Johannes Ockeghem en zijn tijd, in GOKD. Buitengewone Uitgaven nr. 24, Dendermonde, 1970, p. 33-42.
 6. De intellectuele uitstraling van Dendermonde in de XVde eeuw, in Ibid., p. 94-97.
 7. Twee Lebbeekse kluchten uit de XVIIIde eeuw, in GOKD. Buitengewone Uitgaven nr. 25, Dendermonde, 1971, 39 pag.
 8. Een Dendermonds drukker uit de XVIde eeuw, in GOKD, 3e rks., XX (1972), p. 91.
 9. Een geestenbezweerder te Lebbeke, in Ibid., p. 132-135.
 10. Geschiedenis van de devotie tot O.-L.-Vrouw van Lebbeke, Lebbeke, 1972, 61 pag.
 11. Allegorie op het beleg van Leuven in 1633, in Arca Lovaniensis, 1 (1972), p. 95-109.
 12. De Leuvense zilversmedenfamilie Dauw, in Ibid., p. 143-170.
 13. Lebbeke’s rijke verleden, Lebbeke, 1972, 55 pag.
 14. Pater Pieter-Jan De Smet - Levensschets, in Pieter-Jan De Smet 1801-1873, in GOKD. Buitengewone Uitgaven nr. 26, Dendermonde, 1973, p. 11-13.
 15. Pater P.-J. De Smet - Bibliografie, in Ibid., p. 43-51.
 16. Het toneelleven te Lebbeke van de XVIde tot de XIXde eeuw, in Kon. Soeverijne Hoofdkamer van Retorioca “De Fonteine” te Gent. Jaarboek 1971-1972, dl. XXI-XXII (1973), p. 91-106. Herdrukt in : Toneel te Lebbeke 16de eeuw tot 1995, in Heemkring Lebbeke. Jaarboek 1996, p. 5-22.
 17. Studentendoop en ontgroening aan de oude Leuvense universiteit, in Alumni Leuven, 4 (1973), nr. 4, p. 11-19.
 18. Het orgel en hoogzaal van de O.-L.-Vrouwkerk te Lebbeke, in GOKD, 3e rks., XXII (1973), p. 3-23.
 19. De Dendermondse zilversmeden Spanoghe, in Ibid., p. 114-122.
 20. Pater P.-J. De Smet herdacht in de U.S.A., in Centenarium van het overlijden van Pater Pieter-Jan De Smet S.J., in Ibid., p. 33-34.
 21. Zusters van de H. Vincentius a Paulo Lebbeke. Plechtige en officiële huldiging 100 jaar dienstbetoon, Lebbeke, 1973, 16 pag.
 22. Het drinken in het Leuvens studentenleven, in Drinken in het verleden, Leuven, 1973, p. 212-236.
 23. De Leuvense boekdrukkers van Sassen alias Sassenus, in Arca Lovaniensis, 2 (1973), p. 235-273.
 24. Oud Lebbeke, Dendermonde, 1973, 100 pag.
 25. Een rumoerig huwelijk te Lebbeke in 1869, in Volkskunde, 75 (1974), p. 338-343.
 26. Een kontrakt tussen Dirk Martens en de Leuvense Artesfaculteit in 1509, in Het Land van Aalst, 26 (1974), p. 355-357.
 27. Een Wichelaar aan de universiteit te Leuven in 1753, in Heem- en Oudheidkundige Kring Wichelen, 1 (1974), p. 51-53.
 28. Universitaire wapenschilden in het Leuvens museum, in Arca Lovaniensis, 3 (1974), p. 81-101.
 29. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Lebbeke 175 jaar jong, Lebbeke, 1974, (12 pag.).
 30. Baardegem. Korte historiek van de Sint-Margaretakerk en catalogus van haar kunstschatten, Baardegem, 1974, 19 pag.
 31. en K. BAERT, De Sint Martinuskerk te Gijzegem. 1774-1974, Gijzegem, 1974, 47 pag.
 32. en K. BAERT, Inventaris van het archief der Zwarte Zusters te Aalst, Aalst, 1975, 29 pag.
 33. en K. BAERT, Zwarte Zusters van Sint-Augustinus Aalst, Aalst, 1975, 265 pag.
 34. Genealogie van de familie Dauwe te Lebbeke, Lebbeke, 1975, 148 pag.
 35. De monstrans van Oudegem, werk van de Dendermondse zilversmid Bartholomeus Oste (1727), in GOKD, 4e rks., 1 (1975), p. 121-127.
 36. De Leuvense boekdrukkers en graveurs op het einde van de 15de eeuw, in Dirk Bouts en zijn tijd. Catalogus, Leuven, 1975, p. 537-556.
 37. Studentenkarnaval en Pietermannen, in Brabant, 1 (1975), p. 8-14.
 38. en M. JANNIS, Enkele juridische aspecten verbonden aan het verzamelen van kunstvoorwerpen, in Museumstrip vzw Vrienden Museum Leuven, 1975, 3e jg., nr. 4, p. 1-11.
 39. Leuven in druk. Drukkers in Leuven, Kessel-Lo, 1976, 52 pag.
 40. Dendermondse studenten aan de Oude Leuvense Universiteit. 1426-1797, in GOKD, 4e rks., 2 (1976), p. 5-149.
 41. Een eeuw Vlaamse studentenbeweging te Leuven, in Alumni Leuven, 7 (1976), nr. 1, p. 24-26.
 42. De vrijwillige Lebbeekse brandweer 1876-1976, Lebbeke, 1976, 47 pag.
 43. Een rumoerig wereldje. De Leuvense studenten, in Cat. 550 jaar universiteit Leuven, 1976, p. 109-112; Les étudiants, un petit monde turbulent, in Cat. 550 ans de vie universitaire à Louvain, 1976, p. 27-29.
 44. en K. HEIREMAN en K. BAERT, Aalst in kaart, beeld, prent. Vijf eeuwen iconografie en cartografie van Aalst, Aalst, 1976, 191 pag.
 45. Votiefschilderijen in de O.-L.-Vrouwekerk te Lebbeke, 1705-1908, in Oostvlaamse Zanten, LII (1977), p. 80-129.
 46. De universitaire rechtbank in vroegere eeuwen, in Alumni Leuven, 8 (1977), nr. 4, p. 15-21.
 47. Vlaams toneel in Lebbeke van 1808-1809, in GOKD, 4e rks., 3 (1977), p. 159-162. Herdruk in : Toneel te Lebbeke 16de eeuw tot 1995, in Heemkring Lebbeke. Jaarboek 1996, p. 37-40.
 48. Proces over de bevoegdheid van de Dendermondse zilversmeden in 1645-1646, in GOKD, 4e rks., 3 (1977), p. 163-166.
 49. Lebbeke tussen de Franse Revolutie en de Eerste Wereldoorlog (1795-1918), Lebbeke, 1978, 48 pag.
 50. Het H. Kruisaltaar in de O.-L.-Vrouwekerk te Lebbeke. Een onbekend werk van G.I. Kerricx (1740), in GOKD, 4e rks., 4 (1978-79), p. 151-157.
 51. Een Dendermondse leprozenpenning uit de 15de eeuw, in Ibid., p. 158-159.
 52. Overeenkomst tussen het klooster der Brigittinen te Dendermonde en de pastoor van St.-Gillis over de kerkelijke diensten (1466), in Ibid., p. 160-164.
 53. Lebbeciana. Uit het verleden van Lebbeke-Wieze-Denderbelle, Lebbeke, 1979, 48 pag.
 54. en R. RUYS, Bijdrage tot de studie van de votieve kinderportretten in Oost-Vlaanderen, Dendermonde, 1979, 22 + 13 pag.
 55. en R. RUYS, Carnavaliana, Gent, 1979, 29 + 13 pag.
 56. Zegels en wapenschilden van de Oude Leuvense Universiteit, in Alumni Leuven, 11 (1980), nr. 1, p. 6-10.
 57. en R. RUYS, Vieux coins en Flandre. Schetsen uit het oude Vlaanderen naar de litho’s van Armand Heins, Wichelen, 1980. Map I. Het Land van Dendermonde, (4) + 24 pl. Map II. Het land van Aalst, (4) + 20 pl.
 58. Het votieve kinderportret. Een typologische benadering, in Ons Heem, 34 (1980), p. 11-18.
 59. en J. MONBALLYU, Joos de Damhouder (1507-1581) en zijn “Practycke ende handbouck in criminele zaeken”, in J. De Damhouder, Practycke ende handbouck in criminele zaeken, Tot Loven, 1555. Heruitgegeven en toegelicht, Roeselare, 1981, 294 + (15) pag.
 60. Testamenten en stichtingen ten voordele van kerk en armen te Lebbeke (1303-1900), in Vlaamse Stam, 17 (1981), p. 374-395.
 61. Een jurisdictiegeschil tussen de Leuvense universiteit en de Raad van Brabant naar aanleiding van bloedige studentenrellen in 1757, in Recht en instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Liber amicorum Jan Buntinx, Leuven, 1981, p. 581-603.
 62. Twee spotprenten op de kapitulatie van Dendermonde in 1706, in GOKD, 4e rks., 5 (1980-81), p. 177-181.
 63. De beschrijving van Dendermonde in het Algemeen Woordenboek van A.G. Luiscius (1727), in Ibid., p. 182-184.
 64. en R. RUYS, Volksdevotie tot Sint-Elooi in Oost-Vlaanderen. Catalogus, Tielrode, 1982, 40 pag.
 65. De conservator als bewaarder van openbare domeingoederen, in Arca Lovaniensis, 9 (Jaarboek 1980), Leuven, 1982, p. 191-205.
 66. Kunstschatten uit de St.-Martinuskerk te Berlare, Berlare, 1982, 28 pag.
 67. Erfelijkheid in rechte bij het Dendermondse beenhouwersambacht, in Vlaamse Stam, 19 (1983), p. 204-208.
 68. Ambachtserfelijkheid bij edelsmeden in de 17e - 18e eeuw, in Vlaamse Stam,19 (1983), p. 294-300
 69. en R. RUYS, Schatten van Oostvlaamse schuttersgilden, Gent, 1983, 64 pag.
 70. De kruisboogschutters van St.-Joris te Lebbeke (1377-1796). Bijdrage tot de studie van de Schuttersgilden in Oost-Vlaanderen, Gent, 1983, 185 pag.
 71. Geschiedenis van de verering tot O.-L.-Vrouw van Lebbeke, Lebbeke, 1983, 200 pag.
 72. Gemeenteraadsverkiezingen 10 oktober 1982 in het arrondissement Dendermonde, Dendermonde, 1983, 100 pag.
 73. Parlementaire en provinciale verkiezingen 8 november 1981 in het arrondissement Dendermonde, Dendermonde, 1983, 67 pag.
 74. De militaire gebouwen van de vestingstad Dendermonde naar de Atlas van Nicolas Jamez (1755), in GOKD, 4e rks., 6 (1983), p. 3-130
 75. Dendermonde, in De Dender en zijn Vlaamse steden. Geraardsbergen, Ninove, Aalst, Dendermonde o.l.v. Christiaan Willems, Brussel, 1984, p. 96-121.
 76. De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia van Lebbeke 1785-1985, Lebbeke, 1985, 207 pag.
 77. De parlementaire en provinciale verkiezingen van 13 oktober 1985 in het arrondissement Dendermonde, Dendermonde, 1985, 84 pag.
 78. De burgemeester in de Christen-Demokratische visie op het gemeentebeleid, in Huldeboek M. Albert Cool, Dendermonde, 1985, p. 85-87.
 79. Kerk- en armenrekeningen als aanvullende bronnen voor familiegeschiedenis in Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Gouw Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Derde provinciale ontmoetingsdag, Dendermonde, 1986, 7 pag.
 80. De Heilige-Kruisverering te Lebbeke (17e-19e eeuw), in Vijftig jaar Heilig-Kruisparochie te Lebbeke, Lebbeke, 1987, p. 2-6.
 81. Parlementaire en provinciale verkiezingen 13 december 1987 in het arrondissement Dendermonde, Dendermonde, 1987, 81 pag.
 82. Gelegenheidsdrukwerken, een belangrijke genealogische bron, in Vlaamse Stam, 24 (1988), p. 215-223.
 83. Honderdvijfentwintig jaar markt te Lebbeke, in Heemkring Lebbeke, 1 (1989), p. 10-17.
 84. Jeneverstokerijen te Lebbeke in 1801, in Ibid., p. 28.
 85. Medische zorgenverstrekkers te Lebbeke in 1805, in Ibid., p. 31-32.
 86. Ophitsende kaatssport te Lebbeke in 1821, in Ibid., p. 48-49.
 87. Daensisme te Lebbeke, in Ibid., p. 79- 82.
 88. Het ontstaan van de Boerenbond in Lebbeke, in Ibid., p. 113-115.
 89. Een toverheks te Lebbeke in 1427, in Ibid., p. 118-119.
 90. Gemeentepolitiek te Lebbeke 1795-1990, Lebbeke, 1990, 603 pag.
 91. Een wonderlijke korenhalm in 1624, in Heemkring Lebbeke, 2 (1990), p. 29.
 92. Het kerkhof van Lebbeke, in Ibid., p. 66-85.
 93. Werkmansboekjes afgeleverd te Lebbeke tussen 1845-1883, in Heemkring Lebbeke, 2 (1990), p. 48-53, 99-105; Ibid., 3 (1991), p. 8-15, 42-44, 94-96; Ibid., 4 (1992), p. 6-9, 61-63, 86-88, 122-126; Ibid., 6 (1994), p. 61-63; Ibid., 7 (1995), p. 26-32.
 94. De hervorming van het vennootschapsrecht (Seminarie Hoger Instituut Fiscaliteit - Informatica - Boekhouden), Buggenhout, 1991, 48 pag.
 95. en K. BAERT en L. GEEROMS, Aalst Carnaval. Een Europese ontmoeting. Folklore en Geschiedenis, Aalst, 1991, (122 pag.).
 96. Oude grafschriften te Lebbeke, in Heemkring Lebbeke, 3 (1991), p. 65-75.
 97. Bouwgeschiedenis van het Gasthuis te Lebbeke (1864-1905), in Ibid., p. 97-120.
 98. De jaren ’60. Op weg naar een Vlaamse universiteit, in Ons Leven, 103 (1992), nr. 6/8, p. 32-38.
 99. en K. UYTTERSPROT en A. STROOBANTS, Van middeleeuwse ambachten tot georganiseerde handelskamers. De economische ontwikkeling van het arrondissement Dendermonde. 150 jaar Kamer voor Handel en Nijverheid 1842-1992, Dendermonde, 1992, 143 pag.
 100. Het reglement van het Burgerlijk Godshuis in de 19de eeuw, in Heemkring Lebbeke, 4 (1992), p. 47-51.
 101. Lebbeekse soldatenbrieven uit 1747-1748, in Ibid., p. 99-103.
 102. Archieven van armentafels en O.C.M.W.’s als hulpbronnen voor de familiekunde, in Vlaamse Stam, 29 (1993), p. 67-82.
 103. Factuur- en verkoopsvoorwaarden (Kamer voor Handel en nijverheid van het arrondissement Dendermonde), Dendermonde, 1993, 31 pag.
 104. De nieuwe faillissementswet (Beroepsvereniging Bedrijfsrevisoren, Accountants en Belastingsconsulenten Dendermonde), Dendermonde, 1993, 15 pag.
 105. De vlasteelt te Lebbeke in 1766-’67, in Heemkring Lebbeke, 5 (1993), p. 14-19.
 106. Bijendieven te Lebbeke in 1804, in Ibid., p. 49.
 107. Stielmannen te Lebbeke in 1810, in Ibid., p. 50.
 108. De marmeren communiebank uit 1751 in de O.-L.-Vrouwkerk te Lebbeke, in Ibid., p. 74-77.
 109. Het resolutieboek van Lebbeke 1709-1786, in Heemkring Lebbeke, 5 (1993). Extra nummer, 48 pag.
 110. en M. FORRIER, De huizen van de Hospitaalorde in de Zuidelijke Nederlanden in De Orde van Malta in de Zuidelijke Nederlanden (12de - 18de eeuw), Brussel, 1993, p. 59-86.
 111. De toren van de O.-L.-Vrouwekerk van Lebbeke 1662-1992, in GOKD, 4e rks., 12 (1993), p. 5-58.
 112. De Beschryvinge vande Stadt ende Landt van Dendermonde door Jacobus Maestertius, in Jacobus Maestertius, Beschryvinge vande Stadt ende Landt van Dendermonde, Leiden, 1646. Heruitgegeven en toegelicht door J. Dauwe, Dendermonde, 1994, p. 329-375.
 113. Oud zilverwerk in de O.-L.-Vrouwekerk te Lebbeke, in GOKD, 4e rks., 13 (1994), p. 101-158.
 114. De zedelijke toestand van het onderwijs te Lebbeke 1844-1847, in Heemkring Lebbeke, 6 (1994), p. 2-3.
 115. Een grondplan van het kerkhof van Lebbeke uit 1705, in Ibid., p. 15-18.
 116. Het torenuurwerk van de O.-L.-Vrouwekerk te Lebbeke, in Ibid., p. 34-42.
 117. Een grensgeschil tussen Lebbeke en Denderbelle in 1725, in Ibid., p. 98.
 118. Porceleinkaarten in verband met Dendermonde, Dendermonde, 1995, 36 pag.
 119. De klokken van de O.-L.-Vrouwekerk van Lebbeke, in Heemkring Lebbeke, 7 (1995), p. 33-64.
 120. Ros Beyaertclub Leuven 1895-1995. Een eeuw Dendermonds studentenleven, Dendermonde, 1995, 127 pag.
 121. Een “vliegend blad” over de verovering van Dendermonde in 1706, in GOKD, 4e rks., 14 (1996), p. 157-162.
 122. en A. STROOBANTS, Enkele 19de-eeuwse foto’s van Dendermonde, in Ibid., p. 163-174.
 123. “De wrek van Halen”. Een rederijkerslied gezongen te Lebbeke in 1749, in Toneel te Lebbeke 16de eeuw tot 1995 in Heemkring Lebbeke. Jaarboek 1996, p. 23-29
 124. “Het huwelijk van Juliaan en Castalia”. Een treurspel opgevoerd door “De Konstminnende Jongheyd” van Lebbeke in 1797, in Ibid., p. 31-35.
 125. Misbruiken bij het klokkenluiden, in Heemkring Lebbeke, 8 (1996), p. 25.
 126. en J.M. HOREMANS, (Jean Denis Ançion). Logogriphe éclos dans une bonne petite ville Belge (Termonde) en septembre 1851, Dendermonde, 1997, XII + 13 + (1) p.
 127. De grote manoeuvres te Lebbeke in 1897, in Heemkring Lebbeke, 9 (1997), p. 98-110.
 128. en A. DEMUYNCK, Justitiepaleizen te Dendermonde. Van vierschaar tot nieuw gerechtsgebouw, Dendermonde, 1997, 139 pag.
 129. Het hoogkoor in de O.-L.-Vrouwekerk te Lebbeke met het barokaltaar door Pieter Verbruggen de Oude (1679), in GOKD, 4e rks., 16 (1997), p. 177-208.
 130. Barthélémy du Pront en François Alphonse Jonneaux, twee Waalse edelsmeden werkzaam te Dendermonde in het midden van de 18de eeuw, in Ibid., p. 209-214.
 131. De sluiting van het faillissement en zijn gevolgen, in Commentaar bij de nieuwe wet op het faillissement van 8 augustus 1997, Diegem, Ced.Samson, 1998, p. 181-203.
 132. Het Guldenboek van Dendermonde door A. L. De Vlaminck, heruitgave door J. Dauwe, Dendermonde, 1998, VIII + 208 pag. + 2 buitentekstplaten.
 133. en J. MONBALLYU, Joos de Damhouder en zijn ‘Practycke in civile saecken’, in J. de Damhouder, Practycke in civile saecken, ‘s Gravenhage, 1626. Heruitgegeven en toegelicht, Gent, 1999, 23 pag.
 134. De Boerenkrijg in het kanton Lebbeke 1798, Lebbeke, 1999, 185 pag.
 135. en K. VELLE, Justitiepaleizen te Dendermonde. Van vierschaar tot nieuw gerechtsgebouw. Catalogus, Brussel, 1999, 30 pag. – Les palais de Justice à Termonde. Du tribunal d’autrefois au nouveau palais de Justice. Catalogue de l’exposition tenue aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, Brussel, 1999, 29 pag.
 136. Dendermonds zilver, Dendermonde, 2000, 143 pag.
 137. Wapen, zegel en vlag van de gemeente Lebbeke, in Heemkring Lebbeke, 13 (2001), p. 33-44.
 138. De staat van goed van een Lebbeekse herbergier en van een brouwer in 1793-1794, in Ibid., p. 106-115.
 139. Register van de vierschaar van Lebbeke (1556-1579), in Heemkring Lebbeke, 14 (2002), 39 pag.
 140. De ledenlijsten van de Dendermondse schuttersgilden Sint-Joris en Sint-Gillis in 1469, in GOKD, 4de rks., 21 (2002), p. 129-138.
 141. De Dendermondse zilversmid Gaspar Ligniau (1742-1747), in GOKD, 4de rks., 21 (2002), p. 119-122.
 142. en F. STAEREN, Knuppels en linten, petten en pinten : studententradities, in L. VOS, B. de WEVER, W. WEETS, Vlaamse vaandels, rode petten. Honderd jaar Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, Kapellen, uitgeverij Pelckmans, 2002, p. 52-63.
 143. Regesten op de wettelijke passeringen van Lebbeke (1591-1625), Dendermonde, 2003, 186 pag.
 144. Aansprakelijkheid van bestuurders, zaakvoerders en commissarissenrevisoren bij discontinuïteit. De verschillende soorten fouten die hun aansprakelijkheid in het gedrang brengen, BAB-Brabant. Beroepsvereniging voor fiscale en boekhoudkundige beroepen van Brabant. Studieweekend Brugge 26 en 27 november 2004, 59 pag.
 145. Regesten op de wettelijke passeringen van Lebbeke (1626-1689), Dendermonde, 2005, 209 pag.
 146. L’Héraldique estudiantine contemporaine en Flandre, in Genealogica & Heraldica. Handelingen van het XXVI Internationaal Congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen, Brussel, 2006, p. 187-196.
 147. Heraldiek : levend erfgoed voor de toekomst, in Tweemaandelijks informatieblad van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde VZW (afdeling Dendermonde), 25ste jg., nr. 4 (2007), p. 13-19.
 148. Het Huis “De Cop” op de Grote Markt te Dendermonde, in D. BEECKMAN en G. LAMBRECHT, De Cop doorgespoeld, Een 16e-eeuwse beerputvulling anders bekeken, Dendermonde, Arnold (2007), p.22-25.
 149. Geschiedenis als instrument bij stadsontwikkeling, in Het Geheugen van een stadswijk, Gent, vzw Masereelfonds, 2008, p. 11-17.
 150. Een staande klok van de Lebbeekse uurwerkmaker J. Van Damme (ca. 1785), in Heemkring Lebbeke, 20ste jg., 2008, p. 66-68
 151. Andries Schoemaker, auteur van de pentekeningen in het Maestertiusexemplaar van de Kon. Bibliotheek van België, in Dendermondse Museum- en Archiefberichten nr. 64, juli 2008, p. 14-16.
 152. Kaart van het centrum van Lebbeke door landmeter Gillis Persijn-1672, in Heemkring Lebbeke 21 ste jg., 2009, p. 28-30.
 153. Een kaart van het Hof te Canteele te Lebbeke door landmeter Peter Meijsman – 1684, in Heemkring Lebbeke, 21ste jg., 2009, p. 82-86.
 154. Dendermonde in beeld. Iconografie van de stad (13de eeuw – 1914), Dendermonde, 2010, 847 p.
 155. Het land- en kaartboek van Lebbeke (1667-1763), Lebbeke, 2010, 284 p. + 46 uitslaande en 4 losse kaarten.
 156. De textielnijverheid te Dendermonde in het Ancien Regime, in Liber Amicorum Hugo Van Geet, (Brussel, 2011), p. 145-164.
 157. Drie iconografische afbeeldingen van Dendermonde uit de 17de-18de eeuw, in GOKD, 4e rks, 30 (2012), p. 133-141.
 158. En A. STROOBANTS, Dendermonde Brandt. September-oktober 1914, Dendermonde, 2014, 508 p.
 159. Liedekerke was in de 15de eeuw al een notoire heerlijkheid en geen ‘boerendorp’. Een incident met de St.-Jorisgilde van Liedekerke in 1440, in heemkringliedekerke@gmail.be, 2015.
 160. Lebbeke tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697), in Heemkring Lebbeke, 26ste jg., nr. 3, 2015, p. 1-78.