Jozef Dauwe jozefdauwe.be

Dendermonde

In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ook Dendermonde deelde toen in de brokken. Op 4 september 1914 werd de stad aangevallen door het Duitse leger. Amper een maand later was de bloeiende Belle Epoquestad een zwartgeblakerde ruïne. Burgemeester Piet Buyse en gedeputeerde Jozef Dauwe hebben plannen voor een grootse herdenking.

Groote Oorlog wordt niet vergeten in Dendermonde

Boekvoorstelling “In de Cop op de Merckt” op dinsdag 18 juli 2017 in het Stadhuis van Dendermonde.

Deze kelder gaat terug tot de veertiende eeuw. De kalkzandstenen muren zijn daarvan nog relicten. De kelder beschikt bovendien over een vrijwel intact bakstenen gewelf, doorbroken door twee stortkokers. Een van de elementen die de archeologen op het spoor zetten van de functie van deze ruimte: een beerput.
Wel is het zo dat het bodemarchief voor Dendermonde uitermate interessant is voor de kennis van de geschiedenis van de stad. Want in 1914 bleef dit pand wel overeind, het stadsarchief brandde wel gretig.
Wie de geschiedenis van een stad wil bestuderen, consulteert nomaliter de archieven. De oudere geschiedenis van de stad Dendermonde moet dus uitgekiend worden op basis van secundaire bronnen.
Het is klaar en duidelijk dat archeologische opgravingen in een levendige stad niet vanzelfsprekend zijn.
Toevalstreffers kunnen meer kennis over en inzicht in de oudere lokale geschiedenis opleveren.
Ruim 440 jaar lang was de beerput in de vergetelheid geraakt, toen hij in 2005 werd ontdekt, als bij toeval bij renovatiewerken.
Experten in het vlak van aardewerk, glas, metaal, leder, hout, planten, dieren analyseerden heel grondig de vondsten die de beerput onthulde.
Meer zelfs, zelden in de Nederlanden is een beerput zo nauwgezet en volledig gedepouilleerd geworden als ‘De Cop’.
De opmerkelijke resultaten zijn in de publicatie “In de Cop op de Merckt” samengebracht en brengen een einde aan de opgravingscampagne van “De Cop”.
De publicatie kwam tot stand met medewerking van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Davidsfonds Dendermonde

DENDERMONDE

Gedeputeerde onthult lievelingsboeken.

In Dendermonde hield de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds haar Toast Literair. Zoals de traditie het wil, nodigden zij twee boekenliefhebbers uit. Historica Francine Broeckaert beet de spits af door te vertellen over haar lievelingsboeken. Daarna interviewde kunstenaar Harold Van de Perre gedeputeerde Jozef Dauwe.
De politicus bracht enkele oude boeken mee,die de toehoorders achteraf graag van dichtbij wilden zien.
Verder vertelde hij zeer geanimeerd over een van zijn lievelingswerken:de Decamerone,een verzameling van
100 verhalen door dichter Giovanni Boccaccio.
Het Laatste Nieuws, 14/01/2014 - ,p. 19.
Foto Raf Moortgat (RMD)