Jozef Dauwe jozefdauwe.be

Erediensten en vrijzinnigencentra

Volgens het Eredienstendecreet is de provincie ertoe gehouden bij te dragen in de tekorten van de eredienstbesturen die op provinciaal vlak erkend en georganiseerd zijn, zoals onder meer de kathedrale kerkfabriek Sint Baafs, de Orthodoxe kerkfabrieken en de Islamitische kerkfabrieken.

De respectievelijke raden stellen jaarlijks op basis van het goedgekeurd meerjarenplan het budget van de kerkfabriek vast voor het volgend boekjaar. Het budget bestaat uit een investeringsbudget en een exploitatiebudget en wordt jaarlijks nà advies van het erkend representatief orgaan, ingediend bij de provinciale overheid.

M.b.t de Sint-baafskathedraal is er de technische ondersteuning van de Provinciale diensten bij de restauratiewerken zoals de restauratie van de toren en de conservatie van het Lam Gods.

Artikels

21-07-2018 - Nationale feestdag in aanwezigheid met prins Laurent en prinses Claire in Provinciehuis

Na het Te-deum in de Sint-Baafskathedraal te Gent werd prins Laurent en prinses Claire ontvangen in het Provinciehuis.

Toren van Gentse Sint-Baafskathedraal na meer dan vier jaar "stellingvrij"

Omdat er sinds 2009 stenen loskwamen en afbrokkelden aan de Sint-Baafskathedraal te Gent, drong een restauratiecampagne zich op.
Dat gebeurt niet alleen om het erfgoed te bewaren voor de komende generaties, maar ook om de levenskwaliteit van Vlaanderen te verhogen, door datzelfde erfgoed in te zetten als meerwaarde in ons dagelijks bestaan.
De werken kostten ruim 5,2 miljoen euro en werden voor het grootste deel door Vlaanderen gesubsidieerd, de rest werd door het provinciebestuur bekostigd.
De werken zijn binnen het budget en binnen de voorziene tijd uitgevoerd.

Voorstelling van de inventaris van het Priester Poppe-archief in het Bisschoppelijk Archief te Gent

Priester Poppe heeft immers als geen ander een diepe voetafdruk nagelaten in de geestelijke geschiedenis van de 20e eeuw, in ons bisdom en, in onze provincie en naar de wereld toe.
Hij werd geboren in Temse en doorliep een deel van zijn studies in Sint-Niklaas en Gent.
Vervolgens werd hij onderpastoor in de Sint-Coletaparochie te Gent en later rector van het klooster te Moerzeke. Zijn biografie leert ook dat hij met zijn spirituele voetafdruk de grenzen van bisdom en provincie ver overschreed en dat tot op de dag van vandaag.
Het blijkt immers dat hij ook nu nog inspireert. Ten gevolge van zijn zaligverklaring in 1999 en daar bijhorende regionaal toegelaten verering zijn er tal van beeltenissen van de Zalige Priester Poppe in en aan kerken over heel het bisdom opgesteld. De belangstelling rond zijn grafkapel in Moerzeke is daar een levendig bewijs van.
Meestal eindigt de vorming van een archief bij het overlijden van de archiefvormer.
Bij een heilige of aspirant-heilige is dat duidelijk anders. Een wezenlijk deel van het archief is dan ook post mortem gegroeid en groeit vandaag nog steeds, zolang de causa loopt. Dat geeft aan het archief van Priester Poppe een extra dimensie.

Ontmoetingsdag Oost-Vlaamse Kerkbesturen te Waarschoot

Reeds voor het derde jaar op rij organiseert het provinciebestuur een ontmoetingsdag voor de Oost-Vlaamse kerkbesturen.
Deze ontmoetingsdag kadert in het thema “Kerk in de Kijker” waarbij de aandacht wordt gevestigd op de ontsluiting van de parochiekerken op het gebied van erfgoed, toerisme en toegankelijkheid voor het grote publiek.
We staan op een keerpunt in de geschiedenis. De realiteit van de dalende kerkbezoeken leidt er toe dat ook de relevantie van het kerkgebouw in vraag wordt gesteld.
De provincie is bereid advies te geven en te zoeken naar oplossingen. Dit evolueerde naar het opmaken van de kerkinventaris en ondersteuning op het gebied van conservatie van het erfgoed.
Inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland werden voorgesteld. Hopelijk waren dit inspirerende ideeën om kerk en erfgoed op een vernieuwende en creatieve manier in de kijker te zetten.

Jozef Dauwe verlaat noodgedwongen kerkfabriek

Het Nieuwsblad
24 maart 2010, p.17