Jozef Dauwe jozefdauwe.be

Provincie

Voor welzijn en welvaart zijn mensen en middelen nodig. Daar werken wij, uw provinciebestuur, aan.
Uw provinciebestuur: dat zijn 72 rechtstreeks verkozen provincieraadsleden die het algemeen beleid voor de provincie bepalen,dat zijn 6 gedeputeerden verkozen door en onder de provincieraadsleden die –samen met de gouverneur-voorzitter en de provinciegriffier-secretaris – het beleid voorbereiden en uitvoeren.
Graag geef ik u toelichting bij mijn bevoegdheden.